Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort

Resultaten : 19

Filter(s): Woonplaats Tienhoven X


Fort bij Tienhoven, damsluis B

Tienhoven, Nieuweweg 20, Stichtse Vecht, Utrecht   

Omschrijving complexonderdeel 4 De bij de inundatiekade, gevormd door de Nieuweweg behorende DAMSLUIS B uit 1879-1880, is gelegen in de Tienhovense Vaart ten westen van het fort. De damsluis bestaat .. Lees verder >>

1879-1880
weg en waterwerk

Fort bij Tienhoven, bomvrij wachtgebouw B

Tienhoven, Nieuweweg 20, Stichtse Vecht, Utrecht      1 foto

Omschrijving complexonderdeel 3 In 1880 opgericht bomvrij WACHTGEBOUW B, gelegen aan de noordwestzijde op het aardwerk van het fort. Het wachtgebouw bestaat uit een driezijdig aangeaard bouwwerk met .. Lees verder >>

1880
militair object

Foto: Efraa-marlies (CC-BY-SA-3.0-NL)

Fort bij Tienhoven, aardwerk

Tienhoven, Nieuweweg 20, Stichtse Vecht, Utrecht      1 foto

Omschrijving complexonderdeel 1 Het uit 1848-1850 stammende AARDWERK van het Fort bij Tienhoven is een verhoogd, door water omgeven terrein met een ongeveer ovale vorm. Het aardwerk is beplant met ie .. Lees verder >>

1848-1850
militair object

Foto: Efraa-marlies (CC-BY-SA-3.0-NL)

fort bij tienhoven

tienhoven, fort bij tienhoven stichtse vecht, utrecht   

Cluster 20. Fortwachterswoning. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding FORTWACHTERSWONING als buiten het forteiland, maar wel binnen de later aan de keelzijde toegevoegde aardwerken gelegen gebouwd, ni .. Lees verder >>

bijgebouwen

betonnen werken omgeving fort bij tienhoven

tienhoven, betonnen werken omgeving fort bij tienhoven stichtse vecht, utrecht   

Cluster 21. Damsluis A (bij Tienhoven). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DAMSLUIS A (bij Tienhoven), als militair waterbouwkundig onderdeel van de voorzieningen ten dienste van inundatie en peilb .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

fort bij tienhoven

tienhoven, fort bij tienhoven stichtse vecht, utrecht   

Cluster 20. Damsluis/Duiker. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DAMSLUIS / DUIKER als essentieel militair en civiel waterstaatkundig onderdeel van de waterbeheersing rond het Fort bij Tienhoven. H .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

betonnen werken omgeving fort bij tienhoven.

tienhoven, betonnen werken omgeving fort bij tienhoven. stichtse vecht, utrecht   

Cluster 21. Damsluis B (bij bocht Tienhovensche Vaart). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding DAMSLUIS B (bij bocht Tienhovensche Vaart), als Militair waterbouwkundig onderdeel van de voorzieningen t .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

wachtgebouw

tienhoven, fort bij tienhoven stichtse vecht, utrecht   

Cluster 20. Bomvrij wachthuis (gebouw A). NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding BOMVRIJE KAZERNE (GEBOUW A), die in tweede bouwfase is ontstaan door aanpassing en uitbreiding van het eerder tot stand .. Lees verder >>

militair wachtgebouw

fort bij tienhoven

tienhoven, fort bij tienhoven stichtse vecht, utrecht   

Cluster 20. Fortaanleg en resten van aardwerken, (resten van) wegen, geschutsopstelplaatsen en/of remises, natte grachten mte buitenoevers, borstweringen en van oudsher door stenen palen aangeduide mi .. Lees verder >>

fort, vesting en -onderdelen

fort bij tienhoven

tienhoven, fort bij tienhoven stichtse vecht, utrecht   

Cluster 20. Houten loods. NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE Inleiding HOUTEN LOODS als buiten het forteiland, maar binnen de later aan de keelzijde van het Fort bij Tienhoven toegevoegde aardwerken gelegen, .. Lees verder >>

bijgebouwen