Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fort

Resultaten : 1128


De overblijfselen van de vestingwerken

Grave, Vestingwerken Noord Brabant      1 foto

De overblijfselen van de vestingwerken, in 1681 naar ontwerp van Menno van Coehoorn aangelegd. Lees verder >>

1681
militair object

Foto: MHB Verkuijlen (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sonnenborgh

Utrecht, Zonnenburg 1, Utrecht      27 foto's

Resten bolwerk Zonnenburg, 1551-1554, waarop thans de sterrenwacht is gebouwd. Lees verder >>

Ca. 1550 1550 ca. 1550
militair object

Foto: Japiot (CC-BY-3.0)

Liniedijk tussen Hulst en Fort Zandberg

Graauw, Perceel vm verdedigingsstelsel Hulst, Zeeland   

Perceel deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel, van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde. Lees verder >>

militair object

Waltoren en restanten van de middeleeuwse stadsmuur

Kampen, Oudestraat 159, Overijssel      1 foto

Een waltoren en achter de panden Oude Straat 159 t/m 167 deel van de middeleeuwse stadsmuur. Lees verder >>

militair object

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Pand met restanten van de middeleeuwse stadsmuur

Kampen, IJsselkade 59, Overijssel      1 foto

Pand van belang VANWEGE de aanwezigheid van restanten van de middeleeuwse stadsmuur. Lees verder >>

militair object

Foto: Basvb (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Popta- of Struivingspoortje

Leeuwarden, Nieuwestad 58, Friesland      4 foto's

Popta- of Struivingspoortje, 1696. Lees verder >>

1696
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Resten van de 1e middeleeuwse stadsmuur; Jekertoren.

Maastricht, Resten stadsmuur Helpoort Limburg      2 foto's

De aanwezige resten van de stadsmuur van na 1229. Lees verder >>

Na 1229
militair object

Foto: Eldovani (CC-BY-SA-3.0-NL)

Op het achterterrein resten van de eerste stadsmuur van na 1229, als erfafscheiding met Sint Servaasklooster 6.

Maastricht, Brusselsestraat 1, Limburg   

Op het achterterrein resten van de eerste stadsmuur van na 1229, als erfafscheiding met Sint Servaasklooster 6. Lees verder >>

Na 1229
militair object

Veerpoort

Schoonhoven, Wal 3, Zuid Holland      2 foto's

Veerpoort (1601) met aansluitend gedeelten van de stadswal. Lees verder >>

1601
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kleine Schans, samenstel van vier bastions

Terheijden, Schansstraat 16, Drimmelen, Noord Brabant   

Kleine Schans, samenstel van vier bastions, in 1590 aangelegd, in 1624 herbouwd. Lees verder >>

1590 aangelegd, in 1624 herbouwd
militair object