Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Fors pand met verdieping en geblokte kroonlijst onder hoog schilddak met dakkapel en twee hoekschoorstenen en met diep achterhuis onder zadeldak

Resultaten : 43566


Pand onder hoog zadeldak met wolfseinden boven de zijgevels

Eenrum, Hoogstraat 6, De Marne, Groningen      2 foto's

Deftig DORPSHUIS onder hoog zadeldak met wolfeinden boven de zijgevels en twee hoekschoorstenen. De woonruimte is onderkelderd; de ingang die daardoor zeer hoog is, is omlijst door geblokte pilasters .. Lees verder >>

1850-1900 1900 1850-1900
woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Eenvoudig pand zonder verdieping met omlijste ingang en vensters onder schilddak met dakkapel en twee hoekschoorstenen

Grou, Raadhuisstraat 12, Boarnsterhim, Friesland   

Door Halbertsma's fabrieken ingebouwd eenvoudig pand zonder verdieping, onder schilddak met twee hoekschoorstenen. Omlijste ingang en vensters, aardige dakkapel. Voor de gevel vijf door kettingen verb .. Lees verder >>

Museum Willem van Haren (Dekemahuis)

Heerenveen, Van Harenspad 50, Friesland      2 foto's

Gepleisterd rechthoekig PAND met verdieping en hoog, omlopend schilddak met hoekschoorstenen en twee dakkapellen met frontons. Het pand is links onderkelderd. Voorgevel met houten kroonlijst. Deuromli .. Lees verder >>

Mog. laat-17de-eeuws (kern) 19e eeuw (gevel) 1907 (verbouwing) 1981 (restauratie) 1700 mog. laat-17de-eeuws (kern) 19e eeuw (gevel) 1907 (verbouwing) 1981 (restauratie)
woonhuis

Foto: Deblaauw (CC-BY-SA-3.0-NL)

Even hoog pand als nr. 1 met geblokte kroonlijst waarboven halfronde gesloten dakkapel

Harlingen, Voorstraat 3, Friesland   

Even hoog pand als nr 1 met geblokte kroonlijst waarboven halfronde gesloten dakkapel. Lees verder >>

Haersmahuys, achterhuis

Leeuwarden, Nieuwe Oosterstraat 1, Friesland   

Achterhuis behorende tot het woonhuis Tweebaksmarkt 49 (monument nr. 24407). Het zeer grote achterhuis dateert uit het midden van de 17e eeuw. Dit huis is twee verdiepingen hoog en wordt overdekt door .. Lees verder >>

Midden 17e eeuw 1700 midden 17e eeuw
woonhuis

Fors pand samengesteld uit twee 17e/18e-eeuwse panden

's Hertogenbosch, Verwersstraat 20, Noord Brabant      1 foto

Fors pand samengesteld uit twee 17e/18e eeuwse panden; brede, met kroonlijst afgesloten, gepleisterde voorgevel (XIX B) met getrokken horizontale voegen op de b.g. en een cordonlijst ter afsluiting va .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

Pand met verdieping en gepleisterde gevel onder vrij laag en diep voor en achter afgeschuind zadeldak met schoorstenen boven voor- en achterschild

Makkum, Turfmarkt 33, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Pand met verdieping onder diep doch niet zeer hoog zadeldak voor en achter afgeschuind met schoorstenen boven voorste en achterste schild. Gevel gepleisterd, kroonlijst midden 19e eeuw; Zesruitsvenste .. Lees verder >>

Ca. 1850 (kern mog. ouder) 1850 ca. 1850 (kern mog. ouder)
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Pand zonder verdieping met geblokte kroonlijst onder zadeldak met voorschild waarboven topschoorsteen met bord en dakkapel

Balk, Meerweg 5, Gaasterlân Sleat, Friesland      1 foto

Pand zonder verdieping onder zadeldak met voorschild waarboven topschoorsteen met bord. Door fronton bekroonde dakkapel. Geblokte kroonlijst en deurbekroning. Stoep met 4 stoeppalen waartussen ketting .. Lees verder >>

Late 18e eeuw 1800 late 18e eeuw
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Pand met verdieping onder diep zadeldak

Franeker, Breedeplaats 6, Franekeradeel, Friesland   

Pand met verdieping onder diep zadeldak. Lees verder >>

Pand met twee verdiepingen, versierde kozijnen en gesneden hoekconsoles onder schilddak met hoekschoorstenen

Sneek, Kleinzand 34, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Pand met 2 verdiepingen onder schilddak met hoekschoorstenen. Kroonlijst met gesneden hoekconsoles. Kozijnen met snijwerk versierd. Metselwerk vernieuwd. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Vera de Kok (CC-BY-SA-3.0)