Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Erfscheiding

Resultaten : 16

Filter(s): Woonplaats Assen X


Woonhuis met koetshuis

Assen, Collardslaan 1, Drenthe   

Inleiding Waarschijnlijk in de eerste helft van de negentiende eeuw gebouwd vrijstaand WOONHUIS met aangebouwd KOETSHUIS. Het op een belangrijke hoeklocatie, aan de rand van het negentiende villagebi .. Lees verder >>

Verm. 1850-1900 1900 verm. 1850-1900
woonhuis

Woonhuis in eclectische stijl met neo-renaissancekenmerken

Assen, Zuidersingel 21, Drenthe   

Inleiding Het omstreeks 1885 gebouwde WOONHUIS (met erfscheiding) is karakteristiek voor de laat negentiende-eeuwse woonhuisarchitectuur voor de gegoede burger. Hoewel het in eclectische trant opget .. Lees verder >>

Ca. 1885 1885 ca. 1885
woonhuis

Woonhuis in eclectische stijl met neo-renaissancekenmerken

Assen, Oostersingel 25, Drenthe   

Inleiding Het ca. 1885 gebouwde WOONHUIS (met erfscheiding) bezit de karakteristieken die zo typerend zijn voor de electische woonhuisarchitectuur met kenmerken van de neo-renaissance. Het herenhuis .. Lees verder >>

Ca. 1885 1885 ca. 1885
woonhuis

Woonhuis Dr. Nassaulaan 1 in sobere variant van de neo-klassicistische stijl

Assen, Dr. Nassaulaan 1, Drenthe      1 foto

Inleiding Het van omstreeks 1830 daterende, vrijstaande WOONHUIS heeft de kenmerken van een sobere variant van de neo-klassicistische woonhuisarchitectuur en behoort tot de oudste panden aan de Nassa .. Lees verder >>

Ca. 1830 1830 ca. 1830
woonhuis

Foto: Ronn (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Woonhuis in aan het neo-classicisme ontleende stijl

Assen, Vaart N.Z. 42, Drenthe   

Inleiding Het omstreeks het midden van de negentiende eeuw gebouwde WOONHUIS is gebouwd in een aan het neo-klassicisme ontleende (empire)stijl. Het is een van de waardevolle, voor de gegoede burgerij .. Lees verder >>

Noorderbegraafplaats, toegangshek

Assen, Kerkhofslaan Drenthe      1 foto

Inleiding Het van smeed- en gietijzer gemaakte TOEGANGSHEK van de in 1822 aangelegde Noorderbegraafplaats is zeer waarschijnlijk vervaardigd door de Asser IJzer- en Metaalgieterij (alhoewel de naam .. Lees verder >>

overig

Foto: Ronn (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Johan Willem Frisokazerne, hekken en schildwachthuisjes

Assen, Witterstraat bij 126 Witterstraat 126 1893 Witterstraat bij 126 Drenthe   

Inleiding De HEKKEN en de bijbehorende SCHILDWACHTHUISJES zijn waarschijnlijk in 1893 met de bouw van de 'Wilhelmina' geplaatst voor het kazerneterrein van de Johan Willem Frisokazerne. De schildwach .. Lees verder >>

1893
overig

Huize Ebbenerve

Assen, Stationsstraat 11, Drenthe      6 foto's

Inleiding Een van de grootste als WOONHUIS gebouwde panden in Assen is het in de jaren 1873-1875, in opdracht van de gepensioneerde kapitein ter zee G. F. Servatius gebouwde huis dat bekend stond als .. Lees verder >>

1873-1875 (oorspr.) verbouwd in 1906-1907 1875 1873-1875 (oorspr.) verbouwd in 1906-1907
woonhuis

Foto: Booms, C.S. (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woonhuis met bovenverdieping van het Asser type

Assen, Vaart N.Z. 50, Drenthe   

Inleiding Het ca. 1890 gebouwde WOONHUIS is een mooi voorbeeld van een huis met verdieping van het zogenaamde Asser type, dat wordt gekenmerkt door een hoog opgaande middenpartij. Het betreft een van .. Lees verder >>

Ca. 1890 1890 ca. 1890
woonhuis

Woonhuis Gymnasiusstraat 1 in sobere baksteenbouw

Assen, Gymnasiumstraat 1, Drenthe      1 foto

Inleiding Het vrijstaande, ca. 1875 in sobere evenwichtige baksteenbouw ontstane woonhuis is een van de meer eenvoudige panden in het gebied dat in de volksmond bekend was als de "paleizenbuurt" en d .. Lees verder >>

Ca. 1875 1875 ca. 1875
woonhuis

Foto: Ronn (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)