Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Eeltsje halbertsma in Grou

Resultaten in en rond Grou : 7


Blier Herne

Grou, Parkstraat 11, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Inleiding Het statige WOONHUIS Blier Herne, thans woning met praktijkruimte, werd in 1913 onder Overgangsarchitectuur gebouwd in opdracht van de heer J.N. Mulder, directielid van de houtfabriek van H .. Lees verder >>

1913 1926 (uitbr.) ca. 1935 (verb.) 1953 (verb.)
woonhuis

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Eenvoudig pand zonder verdieping met omlijste ingang en vensters onder schilddak met dakkapel en twee hoekschoorstenen

Grou, Raadhuisstraat 12, Boarnsterhim, Friesland   

Door Halbertsma's fabrieken ingebouwd eenvoudig pand zonder verdieping, onder schilddak met twee hoekschoorstenen. Omlijste ingang en vensters, aardige dakkapel. Voor de gevel vijf door kettingen verb .. Lees verder >>

Breed dubbel pand met halsgevel met Vlaamse top onder omgaand zadeldak met dakkapel (vormt een geheel met nr. 12)

Grou, Halbertsma's Plein 13, Boarnsterhim, Friesland   

Breed dubbel pand onder omgaand zadeldak; Vlaamse top met halsgevel, gedateerd 1764 en blijkens initialen gebouwd voor uurwerkmaker Joh. Anders en vrouw Anderske Klases. Boven de zijgevel goede dakkap .. Lees verder >>

1764
woonhuis

Pand met verdieping en geblokte kroonlijst onder zadeldak met voorschild met dakkapel

Grou, Halbertsma's Plein 4, Boarnsterhim, Friesland   

Pand met verdieping onder zadeldak met voorschild; de voorgevel (waarboven dakkapel) afgesloten door geblokte kroonlijst. Zeven vensters met ieder zes ruiten. Tussen de vensters der verdieping 20e-eeu .. Lees verder >>

1836
woonhuis

Breed dubbel pand met halsgevel met Vlaamse top onder omgaand zadeldak met dakkapel (vormt een geheel met nr. 13)

Grou, Halbertsma's Plein 12, Boarnsterhim, Friesland   

Breed dubbel pand onder omgaand zadeldak met dakkapel, waaraan houten druiplijst. Vormt een geheel met het buurnummer 13. Lees verder >>

1764
woonhuis

Pand met poortgebouw met puntgevel onder zadeldak met poortdoorgang met natuurstenen blokken en pilasters (vormt een geheel met Huzebosk 2 en Hoofdstr ..

Grou, Hoofdstraat 31Ongd, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Gebouw waarvan de middenpartij boven een poortdoorgang tot boven de nokhoogte van het gebouw is opgetrokken en met een puntgevel beëindigd, waarin datumsteen 1665. De poortdoorgang en bogen boven de .. Lees verder >>

1665
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Coopersburg, mausoleum voor Frank Cooper

Akkrum, Ljouwerterdyk 6, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Inleiding Het MAUSOLEUM voor de stichter van Coopersburg en zijn vrouw staat ten noordoosten van het hoofdgebouw en is ontworpen in Art Nouveau-stijldoor de beeldhouwer Johann Hinrich Schröder in 19 .. Lees verder >>

1906
graf begraafplaats

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)