Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dorpsterp

Resultaten : 13


Dorpsterp

Oostrum, Terpleane Dongeradeel, Friesland   

Dorpsterp en nederzetting Trechterbekercultuur. Datering: dorpsterp omstreeks begin jaartelling, trechterbekernederzetting 3400-2850 voor Chr. Lees verder >>

3000 v.Chr. 0000 3000 v.Chr.
archeologie

Dorpsterp

Foudgum, bij Piet Paaltjenspad 1 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling
archeologie

Dorpsterp

Hantumhuizen, dorpscentrum Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Dorpsterp

Hantum, bij Tsjerkestrjitte 2 Tsjerkestrjitte 2 2 bij Tsjerkestrjitte 2 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Dorpsterp

Raard, bij De Buorren 8 Buorren 8 2 bij De Buorren 8 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Dorpsterp

Brantgum, bij Ids Wiersmastraat 4 Ids Wiersmastraat 4 2 bij Ids Wiersmastraat 4 Dongeradeel, Friesland   

Terp. Datering: omstreeks begin jaartelling. Lees verder >>

Ca. begin jaartelling 0001 ca. begin jaartelling
archeologie

Terp

Blessum, tussen It Súd en het Ringiapaad Menameradiel, Friesland   

Terrein waarin (delen van) de dorpsterp van Blessum. Datering: Vroege/Midden IJzertijd - Heden. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Dorpsterp Aalsum

Aalsum, Mockamawei Dongeradeel, Friesland      1 foto

Terp. Datering: 5e - 7e eeuw. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage C bladzijde 6). Lees verder >>

5e-7e eeuw 0700 5e-7e eeuw
archeologie

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Steenbakkerijcomplex Voorm. steenbakkerijcomplex

Oostrum, Tichelwei 22, Dongeradeel, Friesland      7 foto's

Markant in het landschap ten zuidwesten van het terpdorp Oostrum in een bocht van het Dokkumer Grootdiep gelegen STEENBAKKERIJCOMPLEX. De oprichting vond in 1873 plaats als stoom-steenfabriek door Jan .. Lees verder >>

1873 1876 (oven, schoorsteen) 1879 (verh. schoorsteen)
nijverheid industrie

Foto: Kattefretter (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kinnema Sathe

Hantum, Ternaarderwei 1, Dongeradeel, Friesland      1 foto

Inleiding De BOERDERIJ Kinnema sathe met onderkelderd dwarshuis uit 1877 heeft een stalgedeelte waarvan de kern uit 1774 dateert. Het voorhuis is gebouwd in Eclectische stijl. Het woonhuis is gedatee .. Lees verder >>

1774 (kern stal) 1877 (dwarshuis) 1900-1909 (verb. schuur) 1989-'90 (renov.)
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)