Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Dorp in Sint Jacobiparochie

Resultaten in en rond Sint Jacobiparochie : 5


Villa in overgangsstijl

St. Jacobiparochie, Oosteinde 38, Het Bildt, Friesland      1 foto

Inleiding Dit WOONHUIS van het type "villa" is in 1915 gebouwd in Overgangsstijl. De gevelsteen in de oostelijke zijgevel memoreert: "In het oorlogsjaar 1915 is dit gebouw gesticht door Tj. Wassenaar .. Lees verder >>

1915
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Villa in overgangsstijl

St. Jacobiparochie, Oosteinde 106, Het Bildt, Friesland      1 foto

Inleiding Dit WOONHUIS van het type "villa" is in 1914 gebouwd in Overgangsstijl, naar ontwerp van architect A. Bijlsma uit Vrouwenparochie. Bouwmeester was D. Hiemstra uit St. Jacobiparochie, opdra .. Lees verder >>

1914 verb. in 1920, 1934 en 1970-1979
woonhuis

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Terp

Minnertsga, ten noorden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Tjessingawei ten noorden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, ten zuiden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Tjessingawei ten zuiden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Firdgum, zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Herewei zuidelijk van de Herewei ten westen van het dorp Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie