Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Donck in Ridderkerk

Resultaten in en rond Ridderkerk : 17


Familiebegraafplaats bij "huis ten Donck". Met tongewelven overdekte grafkelder, bovengronds afgedekt door een schilddak in ijzer, omgeven door een ij ..

Ridderkerk, Kievitsweg 114, Zuid Holland      6 foto's

Familiebegraafplaats bij "huis ten Donck". Met tongewelven overdekte grafkelder, bovengronds afgedekt door een schilddak in ijzer, blijkens een steen met inscriptie in het inwendig gebouwd 1828; omgev .. Lees verder >>

1828/1838
graf begraafplaats

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Het Huys ten Donck: slangemuur

Ridderkerk, Benedenrijweg 459, Zuid Holland      8 foto's

SLANGEMUUR. Bakstenen muur, bestaande uit noordwaarts gebogen cirkelsegmenten, gevat tussen vierkante pijlers (18e/19e eeuw). Lees verder >>

18e/19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Het Huys ten Donck: dienstwoningen met koetshuis

Ridderkerk, Benedenrijweg 459, Zuid Holland      3 foto's

DIENSTWONINGEN MET KOETSHUIS. Een in de kern 18e-eeuws pand op L-vormige grondslag, meerdere malen verbouwd, dat in het begin van de 20e eeuw zijn huidige aspect kreeg. Het pand is onderkelderd, heeft .. Lees verder >>

18e eeuw (kern)
woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Dienstwoning bij "huis ten Donck"

Ridderkerk, Donckselaan 2, Zuid Holland      3 foto's

Dienstwoning bij "huis ten Donck". Verdiepingloos pand onder dwarsgeplaatst zadeldak, met houten aanbouw onder dwars zadeldak aan linkerzijde; bevat vier- en zesruitsschuifvenster met luiken; is in la .. Lees verder >>

Ca. 1805
woonhuis

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Het Huys ten Donck: zonnewijzer

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      1 foto

ZONNEWIJZER in ringvorm op gebeeldhouwde, gebuikte natuurstenen Lodewijk XIV-sokkel (2e kwart 18e eeuw). Lees verder >>

Tweede kwart 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Janplaisier (CC-BY-SA-3.0-NL)

Het Huys ten Donck: ruine in park

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      5 foto's

GEBOUWDE RUINE met achterliggend berghok. Op een Romeinse Triomfboog geinspireerde, omstreeks 1775 als coulisse in de vorm van een ruine met afgebrokkelde bovenzijde, van baksteen met natuurstenen ban .. Lees verder >>

1775
kasteel buitenplaats

Foto: Janplaisier (CC-BY-SA-3.0-NL)

Het Huys ten Donck: boerenwoning , pandje zonder verdieping (kinderspeelhuis)

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      3 foto's

KINDERSPEELHUIS. De "Boerenwoning"; pandje zonder verdieping onder wolfdak, deels in baksteen, deels in hout (gepotdekselde delen), de voorgevel voorzien van vlechtingen, deur en vensters met luiken; .. Lees verder >>

kasteel buitenplaats

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Het Huys ten Donck: beeldengroep bestaande uit Hercules en Antaeus

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      5 foto's

BEELDENGROEP, voorstellende Hercules en Antaeus (zandsteen, blijkens signatuur vervaardigd door Pieter van Baurscheidt Sr. in 1710) op vierkante sokkel met rechthoekige verdiepte panelen. Lees verder >>

1710
tuin park landgoed

Het Huys ten Donck: hoofdgebouw

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      66 foto's

HOOFDGEBOUW. Breed en ondiep bakstenen herenhuis met korte dwarsvleugels aan de achterzijde, bestaande uit een lage beganegrond, een hoofdverdieping en een lage topverdieping en gedekt door lage schil .. Lees verder >>

1746
kasteel buitenplaats

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Het Huys ten Donck: parkaanleg

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      4 foto's

PARKAANLEG. Langgerekt park van forse afmetingen, waarvan de rechthoekige gedaante is bepaald door de kavelvorm van de omringende weilanden en de compositie het resultaat is van de volgende fasen van .. Lees verder >>

18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)