Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Delen van het keizerlijk paleis lofen

Resultaten : 140

Filter(s): Provincie Friesland X


Paleis van Justitie

Leeuwarden, Wilhelminaplein 1, Friesland      4 foto's

Paleis van Justitie. Naar ontwerp van stadsarchitect Thomas Romein in 1846-'52 opgetrokken in neo-griekse stijl. Lees verder >>

1846-'52 1852 1846-'52
gebouw

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vijf traveeën breed pand met dwarskap en eenvoudige rechte kroonlijst waarboven dakkapel

Leeuwarden, Raadhuisplein 27, Friesland   

Pand met vijf traveeën tussen Stadhouderlijk Hof en gemeentelijk schoolgebouw, gedekt door dwarskap. Eenvoudige rechte kroonlijst waarboven dakkapel. Zes- en achtruits vensters, omlijste deur. Achter .. Lees verder >>

De Blauwe Druijf, poortje

Harlingen, Noorderhaven 26, Friesland   

Poortje waarboven gevelsteen. Lees verder >>

Begraafplaats van de familie Buma (Nieuw Hof)

Weidum, Greate Buorren 2, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De BEGRAAFPLAATS, ook wel Nieuw Hof, van de familie Buma bestaat uit HEKPIJLERS en een eenvoudige aanleg met 57 GRAFSTENEN uit de 18de, 19de en 20ste eeuw (65 bijzettingen). De begraafplaat .. Lees verder >>

1825-'26 1826 1825-'26
graf begraafplaats

Wit pandje aan de Turfmarkt

Dokkum, Legeweg 2, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

De achtergevel (gelegen aan de waterzijde) geheten Turfmarkt. Lees verder >>

16e eeuw (kern) 1600 16e eeuw (kern)
woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Achtergevel aan Turfmarkt

Dokkum, Nauwstraat 17, Dongeradeel, Friesland      1 foto

De achtergevel (gelegen aan de waterzijde) geheten Turfmarkt. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gouwenaar (PD)

Achtergevel met puntgevel aan Turfmarkt

Dokkum, Nauwstraat 11, Dongeradeel, Friesland      1 foto

De achtergevel (gelegen aan de waterzijde) geheten Turfmarkt. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gouwenaar (PD)

Achtergevel met zesruitsvensters aan Turfmarkt

Dokkum, Nauwstraat 7, Dongeradeel, Friesland      1 foto

De achtergevel (gelegen aan de waterzijde) geheten Turfmarkt. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gouwenaar (PD)

Lyndenstein, voorm. tuinbeelden

Beetsterzwaag, Hoofdstraat 3, Opsterland, Friesland      1 foto

Lyndenstein. Tegen het zijpaviljoen twee borstbeelden op rococo piedestal, voormalige tuinbeelden. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Terp

Blessum, tussen It Súd en het Ringiapaad Menameradiel, Friesland   

Terrein waarin (delen van) de dorpsterp van Blessum. Datering: Vroege/Midden IJzertijd - Heden. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie