Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Deftig herenhuis aan de pinnengracht gelegen in Zutphen

Resultaten in en rond Zutphen : 231


Hoornwerk

Zutphen, Geweldigershoek 39, Gelderland      1 foto

HOORNWERK. Buiten de v.m.Vispoort aan de zuidzijde van de stad bevindt zich een hoornwerk, dat het enige gaaf bewaarde overblijfsel vormt van de 17e eeuwse vestingwerken, thans echter bebouwd met mode .. Lees verder >>

militair object

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

Joodse begraafplaats

Zutphen, Weg naar Vierakker 3 Gelderland      1 foto

Israelitische begraafplaats met uitzondering van het onbelangrijke poortgebouw. Lees verder >>

graf begraafplaats

Foto: JanB46 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Joodse begraafplaats met nagenoeg rechthoekige plattegrond deels omsloten door een bakstenen muur

Zutphen, Weg naar Vierakker 3 Gelderland      2 foto's

Omschrijving JOODSE BEGRAAFPLAATS met nagenoeg rechthoekige plattegrond omsloten door een bakstenen muur. De bakstenen ommuring wordt afgesloten door een uitgemetselde rollaag onderbroken door regel .. Lees verder >>

1797-1800
graf begraafplaats

Foto: JanB46 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Metaheerhuis (reinigingshuis) tevens poortgebouw

Zutphen, Weg naar Vierakker 3 Gelderland      1 foto

Omschrijving Het REINIGINGSHUISJE 'Metaheir', tevens poortgebouw, met rechthoekige plattegrond bestaat uit één bouwlaag afgesloten door een afgeplat schilddak met als nokrichting noord-zuid. In de .. Lees verder >>

1887
graf begraafplaats

Foto: JanB46 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pand met lijstgevel

Zutphen, Spittaalstraat 3, Gelderland      2 foto's

Pand met lijstgevel. In de kroonlijst spiegels en Lod. XV-consoles. Geprofileerde vensterdorpels. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Paul van Galen - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Deftig herenhuis aan de pinnengracht gelegen

Zutphen, Spittaalstraat 1, Gelderland      1 foto

Deftig herenhuis (XIXb) aan de Pinnengracht gelegen. Hoog, omlopend schilddak met schoorstenen. Lijstgevels, waarin vensters met Empire-ramen. Aan de zijde van de Spittaalstraat in het dak een kapel m .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Water van de binnengracht aan de zuidzijde van de oude stadsmuur

Zutphen, Binnengracht Martinetsingel Gelderland      1 foto

Het water van de binnengracht aan de zuidzijde van de oude stadsmuur, tussen de voorm. Vischpoort en de Drogenapstoren. Lees verder >>

militair object

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0)

Woonblok bestaande uit drie herenhuizen

Zutphen, Martinetsingel 7, Gelderland      1 foto

Inleiding WOONBLOK bestaande uit drie herenhuizen gebouwd in 1898 naar ontwerp van D.J. VAN LOO (1868-1928) aan de noordzijde van de Martinetsingel binnen de bebouwde kom van Zutphen. In 1922 is het .. Lees verder >>

1898
woonhuis

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Tuinen, begrensd aan de noordzijde door de stadsmuren van de oude stadsmuur, tussen de voorm

Zutphen, Proostdijsteeg 3, Gelderland   

Tuinen, begrensd aan de noordzijde door de stadsmuren van de oude stadsmuur, tussen de voorm. Vischpoort en de Drogenapstoren. Lees verder >>

tuin park landgoed

Tuinen

Zutphen, Proostdijsteeg 3, Gelderland      1 foto

Tuinen, begrensd aan de noordzijde door de stadsmuur en aan de zuidzijde door het water van de binnengracht. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)