Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Congregatie zusters van st joseph in Amersfoort

Resultaten in en rond Amersfoort : 25


Huis, waarvan vooral de achterzijde, aan Langegracht gelegen, 17e-eeuwse indruk maakt. Afgeknotte puntgevel aan de Krommestraat. Deur met bovenlicht e ..

Amersfoort, Krommestraat 46, Utrecht      16 foto's

Huis, waarvan vooral de achterzijde, aan Langegracht gelegen, 17e eeuwse indruk maakt. Afgeknotte puntgevel aan de Krommestraat. Deur met bovenlicht en houten omlijsting. Inwendig: muurschildering van .. Lees verder >>

Ca. 1530 1530 ca. 1530
woonhuis

Foto: H.jalving (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woon- en pakhuis met gepleisterde topgevel; tegen de St. Joriskerk gebouwd

Amersfoort, Hof 4, Utrecht      2 foto's

Woon- en pakhuis met gepleisterde topgevel; tegen de St. Joriskerk gebouwd. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Akoopal (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Laag pakhuisje gelegen tegen de noordoostzijde der St.Joriskerk. Voormalige Diakoniewoning

Amersfoort, Groenmarkt 15, Utrecht   

Laag pakhuisje gelegen tegen de noordoostzijde der St.Joriskerk. Voormalige Diakoniewoning. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Laag pakhuisje gelegen tegen de noordoostzijde van de St.Joriskerk. Voormalige Diakoniewoning

Amersfoort, Groenmarkt 17, Utrecht      2 foto's

Laag pakhuisje gelegen tegen de noordoostzijde van de St.Joriskerk. Voormalige Diakoniewoning. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Akoopal (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Sint-Joriskerk

Amersfoort, Hof 1, Utrecht      303 foto's

Ned.Herv. of Joriskerk. Driebeukige gotische hallenkerk met dieper doorlopend middenkoor en Romaanse toren op zuiderzijbeuk staande. In 1337 tot kapittelkerk verheven. Rijk portaal met verdieping aan .. Lees verder >>

1337
kerkelijk gebouw

Foto: GVR (CC-BY-SA-3.0-NL)

Laag gebouw, gelegen tegen de noordwestzijde der St.Joriskerk, met drie topgevels. Gerfkamer van de St.Joriskerk. Kruiskozijnen. Gedekt met leien

Amersfoort, Groenmarkt 14, Utrecht      2 foto's

Laag gebouw, gelegen tegen de noordwestzijde der St.Joriskerk, met drie topgevels. Gerfkamer van de St.Joriskerk. Kruiskozijnen XVII A. Gedekt met leien. Lees verder >>

Eerste helft 17e eeuw 1600 eerste helft 17e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Akoopal (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Pand met eenvoudige strakke lijstgevel. Consistoriekamer van de St. Joriskerk

Amersfoort, Zevenhuizen 3, Utrecht      2 foto's

Pand met eenvoudige strakke lijstgevel, 19e eeuws. Consistoriekamer van de St. Joriskerk. Lees verder >>

19e eeuw 1800 19e eeuw
woonhuis

Foto: Jcb (CC-BY-SA-3.0-NL)

Laag pakhuisje gelegen tegen de noordoostzijde der St.Joriskerk. Voormalige Diakoniewoning

Amersfoort, Groenmarkt 18, Utrecht      2 foto's

Laag pakhuisje gelegen tegen de noordoostzijde der St.Joriskerk. Voormalige Diakoniewoning. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Akoopal (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Voormalig St. Agathaklooster, behorend tot het vroegere Augustinessenklooster. Eenbeukig gebouw met steunberen. 19e-eeuwse roedenverdeling in de spits ..

Amersfoort, 't Zand 37, Utrecht      8 foto's

Voormalig St. Agathaklooster, behorend tot het vroegere Augustinessenklooster, gewijd in 1463. Eenbeukig gebouw met steunberen. 19e eeuwse roedenverdeling in de spitsboogvensters. Lees verder >>

1463 (gewijd)
kerkelijk gebouw

Foto: Marlies Bouten (CC-BY-SA-3.0-NL)

Pastorie van de Heilige Gregoriuskerk

Amersfoort, 't Zand 15, Utrecht      1 foto

Inleiding De direct in de rooilijn van 't Zand gelegen voormalige PASTORIE op de hoek met St. Agathastraat, werd in 1899 door H. Kroes in opdracht van het bestuur van de Oud-Katholieke parochie van d .. Lees verder >>

1899
kerkelijk gebouw

Foto: JohnBoers (CC-BY-SA-3.0-NL)