Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij in Warstiens

Resultaten in en rond Warstiens : 14


Gerkema Zathe

Warstiens, Oeble-om-wei 3, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De BOERDERIJ van het type Stelp, genaamd Gerkema zathe (ook wel: Gerkema-state), is gebouwd in 1899 onder Eclectische baksteenarchitectuur. Het gedrukte bestek (69 pagina's) en het ontwerp .. Lees verder >>

1899
boerderij

Jornahûs

Wergea, Wartensterdyk 5, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Jornahus. Boerderij in 1914 herbouwd met gebruikmaking van 18e eeuwse topgevel met gebeeldhouwde lijsten en bekervorming. Lees verder >>

18e eeuw 1914 (herb.)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hempenserpoldermolen

Grou, Himpensermar 5 Boarnsterhim, Friesland      20 foto's

Poldermolen ten zuiden van Hempens. Monnikmolen uit 1863 van de Hempensermeerpolder, met riet bekleed. Lees verder >>

1863
molen

Foto: Korpershoek, W.A. (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Froskepôlemolen

Leeuwarden, Froskepolle Friesland      4 foto's

Poldermolen uit 1896. Lees verder >>

1896
molen

Foto: Stefan Teeling (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Greidboerderij met voorhuis onder zadeldak met voorschild en aflegering over kelder, lang achterhuis onder zadeldak en vrijstaande hooiberg

Warten, Hellingpaed 9, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Laatste in Friesland overgebleven greidboerderij. Voorhuis onder zadeldak met voorschild en aflegering over kelder. Lang achterhuis eveneens onder zadeldak. Vrijstaande hooiberg. Lees verder >>

boerderij

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Windmotor Goutum 2

Goutum, Wergeasterdyk 45, Leeuwarden, Friesland      1 foto

Inleiding: De AMERIKAANSE WINDMOTOR is een markant herkenningspunt in het open weidegebied tussen Goutum en Swichum. De naar Amerikaans model ontstane windmolen van het type "Record", is in Nederlan .. Lees verder >>

Begin jaren dertig 1931 begin jaren dertig
molen

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Stelpboerderij in neo-renaissancestijl

Goutum, Tearnserdyk 44, Leeuwarden, Friesland   

Inleiding STELPBOERDERIJ, in 1904 in Neo-Renaissance Stijl gebouwd aan de oude verbindingsweg van Goutum naar Teerns en Hempens op een licht verhoogd, deels door een brede sloot omvat en zeer verzorg .. Lees verder >>

1904
boerderij

Windmotor Wirdum

Swichum, aan de Swichumerdyk bij de ijsbaan Swichumerdyk aan de Swichumerdyk bij de ijsbaan Leeuwarden, Friesland      1 foto

Inleiding: De AMERIKAANSE WINDMOTOR is een markant herkenningspunt in het open weidegebied ten oosten van Swichum. De molen is gelegen ten zuidwesten nabij een boerderij op een voor kleine molens in .. Lees verder >>

1939 2009 (rest.)
molen

Foto: Stefan Teeling (CC-BY-3.0)

Swarte Prinsch (De Lytse Geast)

Tytsjerk, Alddiel 4A, Tytsjerksteradiel, Friesland      3 foto's

Ten westen van Kleine Geest monnikmolen uit 1900 van het waterschap De Kleine Geest eigenaar Domeinen. Lees verder >>

1900
molen

Foto: Stefan Teeling (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Stelpboerderij in ambachtelijk-traditionele stijl

Tytsjerk, Symen Halbeswei 9, Tytsjerksteradiel, Friesland   

Inleiding STELP uit het begin van de 20ste eeuw in ambachtelijk-traditionele stijl, waarschijnlijk ontworpen door W.C. de Groot, huisarchitect van de eigenaar van het pand, het St. Anthony Gasthuis t .. Lees verder >>

Rond 1905 1905 rond 1905
boerderij