Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij in Slappeterp

Resultaten in en rond Slappeterp : 19


Eenvoudig pand onder zadeldak tussen twee topgevels, waarschijnlijk het voorhuis van een boerderij

Dronryp, Heechpaed 2, Menameradiel, Friesland   

Eenvoudig pand onder zadeldak tussen twee topgevels, gedateerd 1769, waarschijnlijk voorhuis van een boerderij. In tegenwoordige aanbouw 17e eeuws dubbelkozijn. Lees verder >>

1769
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met zesruitsvensters en stichtingssteen tussen twee topgevels waarop schoorstenen met borden

Menaam, Rypsterdyk 21, Menameradiel, Friesland   

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis tussen twee topgevels waarop schoorstenen met borden. Zesruitsvensters. Stichtingssteen in voorgevel. Lees verder >>

Mog. 18e eeuw (voorhuis) 1800 mog. 18e eeuw (voorhuis)
boerderij

Boerderij in eclectische stijl

Ried, Hoofdstraat 2, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Inleiding De BOERDERIJ, bestaande uit een woongedeelte en een schuurgedeelte, is van oorsprong waarschijnlijk een kop-hals-romp geweest, waarvan de kop door het huidige voorhuis is vervangen. De voor .. Lees verder >>

1861 (voorhuis, stal verm. ouder)
boerderij

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Koetshuis met Art Nouveau-elementen

Ried, Hoofdstraat 2, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Inleiding Het KOETSHUIS hoort bij het agrarische complex in het centrum van Ried, aan de Hoofdstraat 2. Het koetshuis is tegen de achtergevel van het voorhuis van de boerderij geplaatst en naar het n .. Lees verder >>

Ca. 1900 1900 ca. 1900
gebouw

Foto: Heins, IJ.Th. (CC BY-SA 3.0 NL)

Hobbema State

Dronryp, Hobbemasingel 8, Menameradiel, Friesland      1 foto

Hobbema State. Op omgracht met opgaand hout beplant terrein gelegen kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis tussen topgevels met schoorstenen. Ingang van voorhuis aan de zuidzijde door middel .. Lees verder >>

boerderij

Foto: Bernard Veerman (CC-BY-SA-3.0-NL)

Rentenierswoning, schuur in ambachtelijk-traditionele stijl

Dronryp, Hearewei 31, Menameradiel, Friesland      1 foto

Inleiding De SCHUUR aan de westzijde van de rentenierswoning aan de Hearewei te Dronrijp, is een aantal jaren na de bouw van de woning gebouwd, in opdracht van dezelfde rentenierende boer, W. Sinnema .. Lees verder >>

Ca. 1915 1915 ca. 1915
boerderij

Foto: Heins, IJ.Th. (CC BY-SA 3.0 NL)

Betonnen brug over de Oude Rietstroom

Ried, Dongjumerweg 10, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De betonnen BRUG over de oude Riedstroom, de vaart tussen Franeker en Berlikum, verbindt de landerijen ten noorden van de vaart met de Dongjumerweg en het dorp Ried. Op de kaart van Eekhof .. Lees verder >>

Ca. 1920 1920 ca. 1920
weg en waterwerk

De Kievit

Menaam, Sânwei 21, Menameradiel, Friesland      7 foto's

Ten zuiden van Berlikum Monnikmolen uit 1802 van het waterschap de Berlicumer-polder. Lees verder >>

1802 1995 (rest.)
molen

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Stelpboerderij met aan de schuur verbonden dwars voorhuis met omlijste ingang en omgaande geblokte kroonlijst onder schilddak met schoorsteen waarop b ..

Menaam, Lytsedyk 2, Menameradiel, Friesland   

Boerderij met aan de schuur verbonden dwars voorhuis, bekroond door omgaande geblokte lijst onder schilddak, eindigend in schoorsteen met bord. Omlijst ingang, zesruitsvensters, alleen in noordgevel. Lees verder >>

Ca. 1850 (schuur jonger) 1850 ca. 1850 (schuur jonger)
boerderij

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis en ingang met bordes aan de zijkant tussen twee topgevels waarvan de voorste met schoorsteen met bord

Dronryp, Holpaed 18, Menameradiel, Friesland   

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis tussen twee topgevels, toegankelijk door ingang met bordes aan zijkant. In de voortopgevel bekroond door schoorsteen met bord gevelsteen uit 1813. Zesr .. Lees verder >>

1813
boerderij