Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij in Schraard

Resultaten in en rond Schraard : 11


Scertinghe State

Schettens, Van Osingaweg 1, Súdwest Fryslân, Friesland      10 foto's

Bij de kerk moet gelegen kop-hals-romp boerderij. Lees verder >>

1857
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Onderneming De Onderneming

Witmarsum, Molenweg 43, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Korenmolen. Bovenkruier met stelling, 1850. Lees verder >>

1850 1970-'71 (rest.) 1982 (herb. molenaarswoning)
molen

Foto: Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Zuivelfabriek 1 Zuivelfabriek "De Goede Verwachting", fabrieksgebouw

Witmarsum, Pingjumerstraat 2, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding De Coöperatieve ZUIVELFABRIEK "De Goede Verwachting" te Witmarsum is in 1896 en 1915-1920 gebouwd. Het oorspronkelijke complex bestaat uit twee hoofdonderdelen: het fabrieksgebouw met scho .. Lees verder >>

1896 ca. 1915-1920 (uitbr.)
nijverheid industrie

Cornwerdermolen

Cornwerd, Sotterumerdijk 19, Súdwest Fryslân, Friesland      6 foto's

Poldermolen. Lees verder >>

1907 1999 (rest.)
molen

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

De Izeren Kou

Allingawier, Kerkbuurt 19, Súdwest Fryslân, Friesland      7 foto's

Boerderij van het kop-romptype uit de 18e eeuw. Het woongedeelte met de gepleisterde voorgevel is onderkelderd en draagt een pannen zadeldak met schoorstenen, voorzien van rookkappen aan voor- en acht .. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

De Klaver

Bolsward, Oude Rijksweg 7, Súdwest Fryslân, Friesland      5 foto's

POLDERMOLEN met houten romp. In goede staat. Lees verder >>

1802 1980-1981 (restauratie)
molen

Foto: Quistnix (CC-BY-SA-3.0)

Tadema's molen

Exmorra, Lonjé 2, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

POLDERMOLEN uit 1824. In goede staat. Lees verder >>

1824 2001/2002 (restauratie)
molen

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Boerderij van het kop-hals-romptype

Bolsward, Marneweg 64 Súdwest Fryslân, Friesland   

Vrij gave BOERDERIJ van het kop-hals-romp type. Lees verder >>

Twee bedrijfspanden van Tichelaar

Makkum, Turfmarkt 61, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

PLATEELBAKKERIJ. TWEE PANDEN onder diepe zadeldaken, waarvan de eerste de top verloren heeft en het tweede een later vernieuwde top heeft. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
nijverheid industrie

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Babuurstermolen

Tjerkwerd, Baburen 9, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Poldermolen. Lees verder >>

1882
molen

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)