Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Boerderij in Midlum

Resultaten in en rond Midlum : 20


Voorhuis van een boerderij onder zadeldak tussen topgevels met beitelingen

Midlum, Fonteinstraat 2, Harlingen, Friesland   

In de onmiddellijke nabijheid van de toren staand alleen overgebleven voorhuis van een boerderij onder zadeldak tussen topgevels met beitelingen. Achterste deel onderkelderd. In voorkamer, opkamer en .. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
boerderij

Het Kalf

Harlingen, Noordijs 2, Friesland      1 foto

Maalderij in vervolg van Rommelhaven 28, gepleisterde gevel met halfrond gesloten lichtopeningen. Lees verder >>

nijverheid industrie

Foto: Arch (PD)

Brandspuithuisje onder schilddak met in het midden een schoorsteen met bord

Harlingen, Rozengracht 1, Friesland      2 foto's

Brandspuithuisje onder schilddak met een schoorsteen midden op. Schoorsteenbord. Gevelsteen 1767. Lees verder >>

1767
nijverheid industrie

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Kop-hals-rompboerderij met voorhuis met omgaande goot onder zadeldak tussen puntgevels met schoorstenen waarop borden

Herbaijum, Rijksweg 11, Franekeradeel, Friesland   

Boerderij van het kop-hals-romptype. Voorhuis onder zadeldak tussen puntgevels, schoorstenen met borden. Omgaande goot. Kelder in het midden. Lees verder >>

Grote stelpboerderij met omlijste ingang en als risaliet uitgemetselde voorgevel met zaadzoldervensters

Pietersbierum, Hearewei 16, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Grote BOERDERIJ van het stelptype met zaadzoldervensters in de voorgevel, die als een risaliet uitgemetseld is in de gevel, die de volle breedte van de schuur afsluit. Omlijste ingang en zesruitsvenst .. Lees verder >>

boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Poortgebouw Sickema State (restant)

Herbaijum, Rijksweg 4, Franekeradeel, Friesland   

Op het terrein van de boerderij staat een restant van een poortgebouw op de gracht. Lees verder >>

Mog. 16e eeuw 1975 (herstel) 1600 mog. 16e eeuw 1975 (herstel)
kasteel buitenplaats

Gerbrandastate

Pietersbierum, Hoarnestreek 9, Franekeradeel, Friesland   

Kop-hals-rompboerderij, waarvan het voorhuis een hoog zadeldak heeft tussen topgevels met topschoorstenen waarop borden. In de voorgevel anker 1858. Vensters met zes ruiten en kleine lichtopeningen in .. Lees verder >>

1858
boerderij

Grote stelboerderij met vier smalle vensters, dakkapel, zeer hoog voorschild, dakkapel en met riet gedekt schuurdak

Pietersbierum, Hearewei 6, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Grote boerderij van het stelptype. Vier smalle vensters, twee ter weerszijde van de ingang, daarboven een dakkapel; boven het zeer hoge voorschild van het dak topschoorsteen. Schuurdak met riet gedekt .. Lees verder >>

boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kop-hals-rompboerderij met gepleisterde voorgevel

Franeker, Kie 4, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Boerderij kop-hals-romp-type uit 1750 blijkens stichtingsstenen. Voorgevel gepleisterd. Lees verder >>

1750
boerderij

Groot Lankum, landbouwschuur

Franeker, Harlingerweg 80C, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De (voormalige) LANDBOUWSCHUUR hoort bij het complex van het Psychiatrisch Ziekenhuis te Franeker, dat begin jaren '30 als buitenafdeling van het reeds bestaande Gesticht binnen de stadsgra .. Lees verder >>

1931-'32 1932 1931-'32
boerderij