Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bijzondere woonvorm

Resultaten : 7

Filter(s): Type Tuin-park-landgoed X | Gemeente Hof-van-twente X


Warmelo, toegangshek westzijde Engelse tuin

Diepenheim, Stedeke 11, Hof van Twente, Overijssel      10 foto's

Omschrijving TOEGANGSHEK. Het aan de westzijde van de Engelse tuin gelegen houten booghek (XIX) vormt de afsluiting tussen de tuinen en de erachter gelegen weide en geeft zo scheiding tussen privé .. Lees verder >>

19e eeuw
tuin park landgoed

Nijenhuis, twee keramische vazen naast bordestrap

Diepenheim, Nijenhuizerlaan 11, Hof van Twente, Overijssel      10 foto's

Onderdeel 17 Omschrijving TWEE KERAMISCHE BLAUW GEGLAZUURDE TUINVAZEN (WEERSZIJDEN BORDESTRAP ACHTERZIJDE) behorende tot de buitenplaats Nijenhuis. Ter weerszijden van de bordestrap naar het verh .. Lees verder >>

19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Warmelo, historische tuin- en parkaanleg

Diepenheim, Stedeke 11, Hof van Twente, Overijssel      10 foto's

Omschrijving HISTORISCHE TUIN - EN PARKAANLEG. De tuin- en parkaanleg van Het Warmelo heeft kenmerken uit de 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw. De oude structuur van de lanen en de deels driedubbele o .. Lees verder >>

Vroeg 17e-20e eeuw
tuin park landgoed

Twickel: parkhut

Ambt Delden, Twickelerlaan 1, Hof van Twente, Overijssel      10 foto's

Omschrijving bij onderdeel 24: PARKHUT behorende tot de buitenplaats Twickel. Gelegen in de parkaanleg ten zuiden van het kasteel een uit baksteen opgetrokken kleine woning van één bouwlaag hoog m .. Lees verder >>

Voor 1794
tuin park landgoed

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Twickel: ironhouse met aangebouwde zaaikas

Deldeneresch, Twickelerlaan, ongenummerd Hof van Twente, Overijssel      3 foto's

Onderdeel 58: Inleiding De geheel ommuurde MOESTUIN van het Huis Twickel is in 1891 aangelegd naar een ontwerp van de Duitse landschapsarchitect C.E.A. Petzold. Op het terrein drie half verzonken .. Lees verder >>

1911
tuin park landgoed

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Huis Diepenheim, aanleg

Diepenheim, Stedeke 1, Hof van Twente, Overijssel      1 foto

Omschrijving onderdeel 2 DE HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG van Diepenheim bestaat uit een aantal karakteristieke componenten, te weten de kasteelbelt met de zevenhoekige dubbele omgrachting en de R .. Lees verder >>

17e eeuw en later
tuin park landgoed

Foto: Peter van der Wielen (CC-BY-SA-3.0-NL)

Twickel: historische park- en tuinaanleg

Ambt Delden, Twickelerlaan 1, Hof van Twente, Overijssel      3 foto's

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Twickel. Het huis Twickel ligt aan de voet van een stuwwal (de Deldener Esch); de grachten worden gevoed door k .. Lees verder >>

17e - 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Yhoitink (CC-BY-SA-3.0-NL)