Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bijzondere woonvorm

Resultaten : 343

Filter(s): Provincie Friesland X


Martenastate 1 Martenastate, hoofdgebouw

Koarnjum, Swarte Singel 2, Leeuwarderadeel, Friesland      1 foto

Omschrijving onderdeel 1: HOOFDGEBOUW (Martenastate). Het hoofdgebouw is gelegen op een omgracht terrein en opgetrokken in 1899-1900 naar ontwerp van de Leeuwarder architect W.C. de Groot ter vervan .. Lees verder >>

1899-1900
kasteel buitenplaats

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Villa, losse veestal waarin oorspronkelijk twee arbeiderswoningen

Opeinde, Kommisjewei 34, Smallingerland, Friesland      1 foto

Inleiding De losse VEESTAL waarin oorspronkelijk twee arbeiderswoningen, behoort bij het boerderijcomplex met de villa. De veestal is in 1927 ontworpen door C.R. de Boer en G.M. van Manen uit Drachte .. Lees verder >>

1928 1979 (verb.)
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Arbeiderswoning

Harkema, Mûntsegroppe 14, Achtkarspelen, Friesland      1 foto

Inleiding In 1919 in sobere baksteen-architectuur gerealiseerde ARBEIDERSWONING van het krimptype. In 1919 werd aan de onverharde Mûntsegroppe een rijtje van vijf identieke arbeiderswoningen gebouwd .. Lees verder >>

1919
woonhuis

Foto: Gouwenaar (PD)

Sluis Ezumazijl

Anjum, Esumasyl 11, Dongeradeel, Friesland      3 foto's

Inleiding De SLUIS is, volgens de gedenksteen 'VOOR DE NAKOMELINGEN' in de sluismuur, vernieuwd in 1931 onder leiding van de polderopzichter van het Waterschap Oost- en Westdongeradeel W.D. Booijenga .. Lees verder >>

1671 1745 (herst.) 1931 (herb.)
weg en waterwerk

Foto: Wutsje (CC-BY-SA-3.0)

Arbeiderswoning in ambachtelijk-traditionele stijl

Harlingen, Nutstraat 8, Friesland   

Inleiding De ARBEIDERSWONING aan de Nutstraat 8 is de laatste van de naar het zuid-oosten georiënteerde rij woningen in de straat, die beschreven is onder Nutstraat 10 t/m 16 en 5 t/m 13 en deel uit .. Lees verder >>

1909
woonhuis

Joodse Begraafplaats, reinigingshuis

Harlingen, Begraafplaatslaan 1, Friesland   

Inleiding Het REINIGINGSHUIS (ook mikwe of metaarhuis) hoort bij de Joodse Begraafplaats, die in 1868 binnen de Algemene Begraafplaats van de stad Harlingen is aangelegd. Het reinigingshuis is een bl .. Lees verder >>

1909 (5669)
graf begraafplaats

Tolhuis Voorm. tolhuis

Boksum, Hegedyk 8, Menameradiel, Friesland   

Inleiding In 1825 werd tegen het talud van de oude Middelzeedijk een kustweg aangelegd. Vermoedelijk is het TOLHUIS, waar de reizigers het verschuldigde tolgeld moesten betalen, tussen 1851 en 1866 a .. Lees verder >>

Ca. 1825 1825 ca. 1825
gebouw

Julianapark

Bolsward, Snekerstraat 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het JulianaPARK ligt aan de Snekerstraat te Bolsward en wordt ingesloten door de Secretaris Haitsmalaan, de Prof. dr Titus Brandsmalaan en de Koningin Wilhelminalaan. De hoofdingang, in de .. Lees verder >>

1913
tuin park landgoed

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Voormalige naaischool

Bolsward, Jongemastraat 8, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De voormalige NAAISCHOOL te Bolsward is in 1877 gebouwd in traditionele stijl, waarbij neo-classicistische elementen zijn toegepast. De bouw is opgedragen door de gasthuisvoogden van het Si .. Lees verder >>

1876-1877
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Winkelwoonhuis in neorenaissance-stijl met neoclassicistische elementen

Bolsward, Jongemastraat 25, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding Het WINKELWOONHUIS ligt aan de zuidzijde van de Jongemastraat, binnen het beschermd stadsgezicht en is naar het noorden gericht. Het blokvormige gebouw ligt op een smal, rechthoekig perceel .. Lees verder >>

1889
woonhuis