Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bijzondere woonvorm

Resultaten : 343

Filter(s): Provincie Friesland X


Tjaarda's Bos/Belvédère: wandelpark

Oranjewoud, Tjaarda's Bos (bij) Heerenveen, Friesland   

Inleiding Het WANDELPARK behorend bij de Belvédère werd vermoedelijk in 1917 aangelegd. Tien jaar eerder, in 1907, kocht de logementhouder A.W. Tjaarda de zgn. Berg van Brongerga en het aangrenzend .. Lees verder >>

1917-1924
tuin park landgoed

Station 2 Voorm. stationsgebouw, toiletgebouw annex bergplaats

Tzummarum, Stasjonswei 3, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het TOILETGEBOUW of retiradegebouw annex bergplaats werd in 1903 onder maatschappij-gebonden architectuur bij het station van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij gebouwd. Na de op .. Lees verder >>

1903
overig

Teernstrabrug

Balk, Van Swinderenstraat 69, Gaasterlân Sleat, Friesland      1 foto

Inleiding De OPHAALBRUG over de Luts te Balk is in 1916 geconstrueerd. De brug is gelegen aan de rand van het oude deel van Balk en vormt een verbinding tussen enerzijds het kruispunt tussen de Gaaik .. Lees verder >>

1916
weg en waterwerk

Foto: pa3ems (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kademuur Looxmagracht

Sneek, Looxmagracht 1, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Inleiding De KADEMUUR is vermoedelijk aan het begin van de 20-ste eeuw aangelegd ter vervanging van de bestaande houten kademuur. Het te beschermen gedeelte loopt vanaf 'De Laatste Stuiver' brug tot .. Lees verder >>

1905-1915 1915 1905-1915
weg en waterwerk

Foto: Nlsven (CC-BY-SA-3.0)

Welgelegen

Akkrum, Heechein 5, Boarnsterhim, Friesland      4 foto's

Inleiding WOONGEBOUW Welgelegen uit 1927-1929, behorende tot het complex van die naam dat bij testament werd gesticht door Suster van der Vegt (¿ 1924). Het gebouw in Interbellum-architectuur met li .. Lees verder >>

1928-'29
woonhuis

Foto: Swarte Kees at fy.wikipedia (PD-user)

Vishang (rokerij)

Lemmer, Emmakade 7A, Lemsterland, Friesland   

Inleiding 19e eeuwse VISHANG (rokerij),indertijd eigendom van de familie De Rook. De hang, bestemd voor het roken van in dit geval bokking, is een voorbeeld van het hoge type dat veelal voor 1870 in .. Lees verder >>

1850-1900 1900 1850-1900
nijverheid industrie

Pastorie, voetgangersbrug

Easterein, Tsjerkebuorren 1, Littenseradiel, Friesland   

Inleiding De betonnen vaste VOETGANGERSBRUG over de kerkgracht vervangt vermoedelijk een oudere houten brug ter plaatse. Het beton is monolithisch toegepast en is vermoedelijk ter plaatse gestort. De .. Lees verder >>

Ca. 1920-1930 1930 ca. 1920-1930
weg en waterwerk

Kazemat 10 Kazemat X (mitrailleurkazemat met mitrailleurkamer, manschappenverblijf, munitiekamer en twee toiletten)

Kornwerderzand, 2e linie, aan de voet van de noordwestelijke spuihavendam aan de zijde van de spuisluizen 2e linie, noordwestelijke spuihavendam 1 2e linie, aan de voet van de noordwestelijke spuihavendam aan de zijd Súdwest Fryslân, Friesland   

Omschrijving De mitrailleurKAZEMAT X uit 1933 is nagenoeg volledig aangeaard en heeft een afmeting van 11 x 15,5 m. Het trechtervormige, getrapte en van een vertanding met spoorstaven voorziene schie .. Lees verder >>

1933
militair object

Kazemat 11 Kazemat XI (mitrailleurkazemat gericht op het gebied voor de spuisluizen)

Kornwerderzand, 2e linie, aan de voet van de zuidwestelijke spuihavendam aan de zijde van de spuisluizen 2e linie, zuidwestelijke spuihavendam 1 2e linie, aan de voet van de zuidwestelijke spuihavendam aan de zijde v Súdwest Fryslân, Friesland   

Omschrijving De mitrailleurKAZEMAT XI uit 1933 is gedeeltelijk aangeaard, volledig onderkelderd en heeft een afmeting van 11,3 x 14,0 m. Het trechtervormige, getrapte en van een vertanding van spoors .. Lees verder >>

1933
militair object

Damsluis

Appelscha, Vaart Nz 149, Ooststellingwerf, Friesland      1 foto

Inleiding De SLUIS met brug werd aangelegd als uitwerking van de plannen voor de ver-betering van de 'Binnenlandschen Waterstaat' door de Provinciale Waterstaatsdienst. Eén van die plannen behelsde .. Lees verder >>

1894 1960-1969 (herst.)
weg en waterwerk

Foto: H.P.Burger (CC-BY-3.0)