Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bijzondere woonvorm

Resultaten : 343

Filter(s): Provincie Friesland X


Algemene Begraafplaats, lijkenhuis

Harlingen, Begraafplaatslaan 1, Friesland   

Inleiding LIJKENHUIS behorende tot de Algemene Begraafplaats te Harlingen. Het lijkenhuis doet tegenwoordig dienst als Columbarium. Het is een tempelvormig gebouw, geplaatst op een uivormige uitdijin .. Lees verder >>

Rond 1865 1865 rond 1865
graf begraafplaats

Lindesas

Blesdijke, bij Sasweg Weststellingwerf, Friesland      1 foto

Inleiding De KEERSLUIS of sas uit 1927 in de Linde ligt ruim 13,5 landinwaarts en is aangelegd als een zeewerende sluis in de Nieuwe Lindedijk. De sas vormde een onderdeel van de kanalisatie van de e .. Lees verder >>

1828 1870 (verbouwd) 1927 (huidige vorm) 1991 (renovatie)
weg en waterwerk

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Klokkenstoel met 2 klokken

Gersloot, Aengwirderweg 394, Heerenveen, Friesland      1 foto

Inleiding De dubbele KLOKKESTOEL uit ca 1925 met twee oude LUIDKLOKKEN staat aan het zgn. omlooppad op het terrein van de in 1834 afgebroken kerk van Gersloot. Het terrein doet sedertdien dienst als .. Lees verder >>

15e eeuw (ene klok) 1618 (andere klok) 1925 (klokkenstoel) 1982 (restauratie) 1500 15e eeuw (ene klok) 1618 (andere klok)
kerkelijk gebouw

Foto: Hillz (CC-BY-SA-3.0-NL)

Klokkenstoel

Luinjeberd, Aengwirderweg 132, Heerenveen, Friesland      1 foto

Inleiding De dubbele KLOKKESTOEL uit 1921 met één oude LUIDKLOK werd geconstrueerd door de fa. Boltje en Buwalda Betonbouw uit Heerenveen. De stoel staat aan het zgn. omlooppad op het terrein van d .. Lees verder >>

1921
kerkelijk gebouw

Foto: Udo Ockema (CC-BY-2.5)

Tjaardastate, duiventil annex kleinveehok

Rinsumageast, Van Aylvawei 32, Dantumadiel, Friesland   

Inleiding De DUIVENTIL achter de boerderij, genaamd Tjaardastate, is zeer waarschijnlijk een herinnering aan de bezittingen van de voormalige Tjaarda-state en is gebouwd achter een voormalige pachtbo .. Lees verder >>

Ca. 1800 1994 (rest.) 1800 ca. 1800 1994 (rest.)
gebouw

Havenlichten

Stavoren, Havenweg 26, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Inleiding De twee HAVENLICHTEN ('lage lichten') staan op de westelijke uiteinden van de zuidelijke en noordelijke dammen van de haven van Stavoren. Getuige het opschrift op het basement van de lamp, .. Lees verder >>

1884
weg en waterwerk

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Lichtopstand Stavoren

Stavoren, bij de haven Haven bij de haven Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De LICHTOPSTAND ('hoge licht') aan de haven van Stavoren bevindt zich ten zuidwesten van de Koijweg, aan het oostelijke uiteinde van de noordelijke dam. De lichtopstand is in 1884 door de E .. Lees verder >>

1884
weg en waterwerk

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

Urinoir

Wergea, Grote Buren 2, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding Het betonnen URINOIR staat tegenover de kerk aan de dorpskade en loost op de Wargaastervaart. De vormgeving van het urinoir is afgeleid van de gietijzeren voorbeelden die wegens de vorm van .. Lees verder >>

Ca. 1930 1930 ca. 1930
overig

Groep van twaalf "boenstappen" aan de Bolswardervaart

Parrega, Trekweg 58, Súdwest Fryslân, Friesland      6 foto's

Inleiding Groep van 12 BOENSTOEPEN, gelegen langs de Workumertrekvaart. Voor de komst van de waterleiding lagen bij boerderijen en woningen die aan stromend water lagen boenstoepen, waar allerlei zak .. Lees verder >>

Ca. 1920 1920 ca. 1920
boerderij

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Pakhuis in traditionalistische stijl

Harlingen, Schritsen 47, Friesland   

Inleiding Het PAKHUIS aan de Schritsen 47;49 is een groot pand dat qua vorm en omvang bestaat uit twee traditionele, aan elkaar gebouwde pakhuizen. Het gebouw is naar het zuiden georinteerd. Op de ge .. Lees verder >>

1942
gebouw