Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bijzondere woonvorm

Resultaten : 19

Filter(s): Provincie Friesland X | Woonplaats Kornwerderzand X


Provinciegrenspaal

Kornwerderzand, op de Afsluitdijk bij hm 82,6 Afsluitdijk op de Afsluitdijk bij hm 82,6 Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De GRENSPAAL markeert de, met het voltooien van de Afsluitdijk in 1932, ontstane grens tussen Noord Holland en Fryslân. Deze provinciegrens, die het gevolg is van een groots waterbouwkundi .. Lees verder >>

1932
overig

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 10 Kazemat X (mitrailleurkazemat met mitrailleurkamer, manschappenverblijf, munitiekamer en twee toiletten)

Kornwerderzand, 2e linie, aan de voet van de noordwestelijke spuihavendam aan de zijde van de spuisluizen 2e linie, noordwestelijke spuihavendam 1 2e linie, aan de voet van de noordwestelijke spuihavendam aan de zijd Súdwest Fryslân, Friesland   

Omschrijving De mitrailleurKAZEMAT X uit 1933 is nagenoeg volledig aangeaard en heeft een afmeting van 11 x 15,5 m. Het trechtervormige, getrapte en van een vertanding met spoorstaven voorziene schie .. Lees verder >>

1933
militair object

Kazemat 11 Kazemat XI (mitrailleurkazemat gericht op het gebied voor de spuisluizen)

Kornwerderzand, 2e linie, aan de voet van de zuidwestelijke spuihavendam aan de zijde van de spuisluizen 2e linie, zuidwestelijke spuihavendam 1 2e linie, aan de voet van de zuidwestelijke spuihavendam aan de zijde v Súdwest Fryslân, Friesland   

Omschrijving De mitrailleurKAZEMAT XI uit 1933 is gedeeltelijk aangeaard, volledig onderkelderd en heeft een afmeting van 11,3 x 14,0 m. Het trechtervormige, getrapte en van een vertanding van spoors .. Lees verder >>

1933
militair object

Lorentzsluizen, spui- en schutsluizen

Kornwerderzand, direct naast de A7 halverwege de spuihaven A7 direct naast de A7 halverwege de spuihaven Súdwest Fryslân, Friesland      4 foto's

Omschrijving LORENTZSLUIZEN. De twee groepen van elk vijf UITWATERINGSSLUIZEN met bijbehorende GROTE en KLEINE SCHUTSLUIS zijn gebouwd in 1931-1933 in Functionalistische stijl naar ontwerp van ir. Di .. Lees verder >>

1931-'33 1931 1931-'33
weg en waterwerk

Foto: Lunarts (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kazemat 01 Kazemat I (mitrailleurkazemat met mitrailleurkamer en manschappenvertrek)

Kornwerderzand, 1e linie, op het uiteinde van de noordwestelijke havendam noordwestelijke havendam 1 1e linie, op het uiteinde van de noordwestelijke havendam Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving De MitrailleurKAZEMAT I uit 1933 bevindt zich op het uiteinde van de noord-oostelijke havendam en heeft een afmeting van 21,15 x 16,40 m. Rondom de kazemat is een zware borstwering aange .. Lees verder >>

1933
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 02 Kazemat II (kanonkazemat met kanonkamer, munitiekamer, manschappenverblijf, toilet en observatiepost)

Kornwerderzand, 1e linie, aan de voet van de noordwestelijke havendam noordwestelijke havendam 2 1e linie, aan de voet van de noordwestelijke havendam Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving De KanonKAZEMAT II aan de noord-oostzijde was in 1932 gereed en heeft een afmeting van ca. 14 x 20 m. De kazemat die een opstelling had voor één 5 cm geschut, is aan de noordzijde bijn .. Lees verder >>

1932
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 03 Kazemat III (hulpverbandplaats met waterreservoir, hulppost, machinekamer, oliebergplaats en aggregaat)

Kornwerderzand, 1e linie, onder het brugwachtersgebouw 1e linie, brugwachtersgebouw 1e linie, onder het brugwachtersgebouw Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving KAZEMAT III uit 1932 bevindt zich onder het brugwachtersgebouw tussen de twee rijstroken van de autosnelweg en heeft een afmeting van 14,3 x 16 m. De kazemat had geen bewapening en deed .. Lees verder >>

1932
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 04 Kazemat IV (commandokazemat met commandopost, observatiekoepel, telefooncentrale, onderofficierenvertrek, manschappenverblijf, mitrailleurk ..

Kornwerderzand, 1e linie, aan de voet van de zuidwestelijke havendam aan de zijde van de brug 1e linie, zuidwestelijke havendam 1 1e linie, aan de voet van de zuidwestelijke havendam aan de zijde van de brug Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving De mitrailleurKAZEMAT IV, die dienst deed als commandopost, heeft een afmeting van 11 x 26 m. De kazemat, die gereed was in 1932, is aan de noordzijde grotendeels aangeaard met uitzonder .. Lees verder >>

1932
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 05 Kazemat V (mitrailleurkazemat met machinegeweerkamer, onderofficierenvertrek en manschappenverblijf)

Kornwerderzand, 1e linie, op de zuidwestelijke havendam tussen de brug en de schutsluizen 1e linie, zuidwestelijke havendam 2 1e linie, op de zuidwestelijke havendam tussen de brug en de schutsluizen Súdwest Fryslân, Friesland      4 foto's

Inleiding De mitrailleurKAZEMAT V uit 1933 ligt op de havendam tussen de brug en de schutsluizen en heeft een afmeting van 23.5 x 16,8 m. De kazemat is voorzien van een zware borstwering met op drie .. Lees verder >>

1933
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kazemat 06 Kazemat VI (kanonkazemat met op de beganegrond twee kanonkamers, manschappenverblijf, twee veld-affuit-opstelruimtes, commando- en observat ..

Kornwerderzand, 1e linie, op de zuidwestelijke havendam ter hoogte van de kleine schutsluis 1e linie, zuidwestelijke havendam 3 1e linie, op de zuidwestelijke havendam ter hoogte van de kleine schutsluis Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Omschrijving De kanonKAZEMAT VI uit 1933 ligt ter hoogte van de schutsluizen en in de as van de dijk van de Friese kust tot Kornwerderzand. De kazemat met een afmeting van ca. 10 x 26 m had twee kano .. Lees verder >>

1933
militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)