Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bijzondere woonvorm

Resultaten : 51

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Gebouw X


Tjaardastate, duiventil annex kleinveehok

Rinsumageast, Van Aylvawei 32, Dantumadiel, Friesland   

Inleiding De DUIVENTIL achter de boerderij, genaamd Tjaardastate, is zeer waarschijnlijk een herinnering aan de bezittingen van de voormalige Tjaarda-state en is gebouwd achter een voormalige pachtbo .. Lees verder >>

Ca. 1800 1994 (rest.) 1800 ca. 1800 1994 (rest.)
gebouw

Pakhuis in traditionalistische stijl

Harlingen, Schritsen 47, Friesland   

Inleiding Het PAKHUIS aan de Schritsen 47;49 is een groot pand dat qua vorm en omvang bestaat uit twee traditionele, aan elkaar gebouwde pakhuizen. Het gebouw is naar het zuiden georinteerd. Op de ge .. Lees verder >>

1942
gebouw

Station 1 Voorm. stationsgebouw van de NFLS

Tzummarum, Stasjonswei 3, Franekeradeel, Friesland      2 foto's

Inleiding Het STATIONSGEBOUW van de Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij is gebouwd in 1902 onder maatschappij-gebonden stationsarchitectuur en als variant op het standaardtype van het eenvoudi .. Lees verder >>

1902
gebouw

Foto: Gwyrrdin (CC-BY-SA-3.0)

Tolhuis Voorm. tolhuis

Boksum, Hegedyk 8, Menameradiel, Friesland   

Inleiding In 1825 werd tegen het talud van de oude Middelzeedijk een kustweg aangelegd. Vermoedelijk is het TOLHUIS, waar de reizigers het verschuldigde tolgeld moesten betalen, tussen 1851 en 1866 a .. Lees verder >>

Ca. 1825 1825 ca. 1825
gebouw

Voormalige naaischool

Bolsward, Jongemastraat 8, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De voormalige NAAISCHOOL te Bolsward is in 1877 gebouwd in traditionele stijl, waarbij neo-classicistische elementen zijn toegepast. De bouw is opgedragen door de gasthuisvoogden van het Si .. Lees verder >>

1876-1877
gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Groot Lankum, hoofdgebouw en wandelpark

Franeker, Burgemeester J Dijkstraweg 6, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding Het HOOFDGEBOUW van het Psychiatrisch ZIEKENHUIS, dat in een landelijke omgeving ligt aan de rand en ten westen van de stad Franeker, is tussen 1928 en 1930 gebouwd. Het nieuwe Gesticht is .. Lees verder >>

1928-'30 1930-'39 (wandelpark) 1978-'80 (uitbreiding) 1930 1928-'30 1930-'39 (wandelpark) 1978-'80 (uitbreiding)
gebouw

Postkantoor

Joure, Midstraat 24, Skarsterlân, Friesland      1 foto

Inleiding Het POSTKANTOOR te Joure is in 1904 gebouwd in Neogotische stijl, in combinatie met motieven van de Neo-renaissance (naar analogie van dit type gebouwen ook "postkantoren-stijl" genoemd) en .. Lees verder >>

1904
gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Coopersburg

Akkrum, Ljouwerterdyk 6, Boarnsterhim, Friesland      4 foto's

Inleiding Het BEJAARDENTEHUIS Coopersburg in Overgangsarchitectuur werd in 1900 gebouwd door de fa. W.D. Booijenga uit Ternaard, naar ontwerp van de gemeentearchitect Folkert Hoekstra uit Akkrum. De .. Lees verder >>

1900-'01 1980 (renov.)
gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Joodse school

Leeuwarden, A S Levissonstraat 38, Friesland      1 foto

Inleiding SCHOOL VAN BASISONDERWIJS VOOR JOODSE KINDEREN, in 1886 naar ontwerp van architect Herman Rudolf Stoett in een decoratieve neo-renaissance-stijl aan de marge van de joodse buurt in Leeuward .. Lees verder >>

1886
gebouw

Foto: Parsifal2000 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Station Wolvega

Wolvega, Stationsweg 6, Weststellingwerf, Friesland      2 foto's

Inleiding Het beeldbepalende STATION van de voormalige Staatsspoorwegen, thans Nederlandse Spoorwegen, werd in 1865 gebouwd aan de staatsspoorlijn A tussen Leeuwarden en Zwolle. Het station in Eclect .. Lees verder >>

1865 1992 (rest.)
gebouw

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)