Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bijzondere woonvorm

Resultaten : 37

Filter(s): Provincie Friesland X | Type Boerderij X


Dwarshuisboerderij, stookhok

Sumar, Lânsbuorren 11, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Omschrijving Het STOOKHOK uit 1909 behorende bij de boerderij is opgetrokken in roze kalkzandsteen onder uitkragend zadeldak gedekt met cementpannen; schoorsteen op de nok; rozetankers. Getoogde zesr .. Lees verder >>

1909
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde kerk, stookhok

Spannum, Tsjerkebuorren 8, Littenseradiel, Friesland      1 foto

Inleiding Het STOOKHOK is in 1910 gebouwd aan de noord-oostzijde en tegen een steunbeer van de Hervormde kerk van Spannum (monumentnummer 21559) ten behoeve van de centrale verwarmingsinstallatie van .. Lees verder >>

1910
boerderij

Foto: Heins, IJ.Th. (CC BY-SA 3.0 NL)

Oud Stedma, bijschuur

Eastermar, Boerestreek 6, Tytsjerksteradiel, Friesland      2 foto's

Omschrijving Opvallende BIJSCHUUR met klokgevel in Ambachtelijk-traditionele trant, opgetrokken in bruine baksteen onder zadeldak met rietdekking en uileborden met zwanen. Staafankers in alle gevels. .. Lees verder >>

Ca. 1890 1890 ca. 1890
boerderij

Foto: Gouwenaar (PD)

Groep van twaalf "boenstappen" aan de Bolswardervaart

Parrega, Trekweg 58, Súdwest Fryslân, Friesland      6 foto's

Inleiding Groep van 12 BOENSTOEPEN, gelegen langs de Workumertrekvaart. Voor de komst van de waterleiding lagen bij boerderijen en woningen die aan stromend water lagen boenstoepen, waar allerlei zak .. Lees verder >>

Ca. 1920 1920 ca. 1920
boerderij

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Terreinaanleg bij rentenierswoning met voortuin, prieel, singel, bakstenen dam en houten schuur

Mantgum, Seerp van Galemawei 15, Littenseradiel, Friesland   

Omschrijving De TERREINAANLEG dateert eveneens uit 1882 en bestaat uit een VOORTUIN in Engelse stijl is, een veelhoekig houten PRIEEL uit omstreeks 1930, een SINGEL die zich voor het huis manifestee .. Lees verder >>

1882 ca. 1930 (prieel)
boerderij

Villa, losse veestal waarin oorspronkelijk twee arbeiderswoningen

Opeinde, Kommisjewei 34, Smallingerland, Friesland      1 foto

Inleiding De losse VEESTAL waarin oorspronkelijk twee arbeiderswoningen, behoort bij het boerderijcomplex met de villa. De veestal is in 1927 ontworpen door C.R. de Boer en G.M. van Manen uit Drachte .. Lees verder >>

1928 1979 (verb.)
boerderij

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Boerderij in eclectische stijl

Ried, Hoofdstraat 2, Franekeradeel, Friesland      1 foto

Inleiding De BOERDERIJ, bestaande uit een woongedeelte en een schuurgedeelte, is van oorsprong waarschijnlijk een kop-hals-romp geweest, waarvan de kop door het huidige voorhuis is vervangen. De voor .. Lees verder >>

1861 (voorhuis, stal verm. ouder)
boerderij

Foto: IJ.Th. Heins - IJ.Th. Heins - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Villa in de stijl van de Amsterdamse School

Opeinde, Kommisjewei 32, Smallingerland, Friesland      2 foto's

Inleiding De VILLA vormde met een losstaande veestal een agrarisch bedrijfscomplex. De villa ligt op een verhoogd terrein met een keermuur. Het woonhuis is in de trant van de Amsterdamse School in 19 .. Lees verder >>

1927
boerderij

Foto: Koning, J.P. de (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Groot Lankum, landbouwschuur

Franeker, Harlingerweg 80C, Franekeradeel, Friesland   

Inleiding De (voormalige) LANDBOUWSCHUUR hoort bij het complex van het Psychiatrisch Ziekenhuis te Franeker, dat begin jaren '30 als buitenafdeling van het reeds bestaande Gesticht binnen de stadsgra .. Lees verder >>

1931-'32 1932 1931-'32
boerderij

Alde Pleats

Hitzum, Molenweg 1, Franekeradeel, Friesland      4 foto's

Inleiding STELPBOERDERIJ in sobere maar verzorgde Ambachtelijk-traditionele stijl, blijkens gevelsteen in de voorgevel gebouwd in 1855 De boerderij ligt aan de rand van het dorp Hitzum, op een vrij .. Lees verder >>

1855
boerderij