Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Bijzondere woonvorm

Resultaten : 23

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Boarnsterhim X


Urinoir

Wergea, Grote Buren 2, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding Het betonnen URINOIR staat tegenover de kerk aan de dorpskade en loost op de Wargaastervaart. De vormgeving van het urinoir is afgeleid van de gietijzeren voorbeelden die wegens de vorm van .. Lees verder >>

Ca. 1930 1930 ca. 1930
overig

Welgelegen

Akkrum, Heechein 5, Boarnsterhim, Friesland      4 foto's

Inleiding WOONGEBOUW Welgelegen uit 1927-1929, behorende tot het complex van die naam dat bij testament werd gesticht door Suster van der Vegt (¿ 1924). Het gebouw in Interbellum-architectuur met li .. Lees verder >>

1928-'29
woonhuis

Foto: Swarte Kees at fy.wikipedia (PD-user)

Doopsgezinde kerk met kosterswoning

Terherne, Buorren 35, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Inleiding De uit 1864-'65 daterende doopsgezinde KERK (nr. 35) met KOSTERSWONING (nr. 37), als kopwoning, is ontworpen door de Sneker architect A. Breunissen Troost in een Eclecticistische bouwstijl, .. Lees verder >>

1864-'65 1865 1864-'65
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Welgelegen, tuin en tuinmuur

Akkrum, Heechein 5, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Inleiding TUIN behorende bij het complex Welgelegen uit 1927-1929 dat bij testament werd gesticht door Suster van der Vegt (¿ 1924) en bestaande uit een AANLEG met PADENSTRUCTUUR, HOOGTEVERSCHILLEN, .. Lees verder >>

1929 1978-'79 (gewijzigd)
tuin park landgoed

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Martinuskerk, pastorie

Wergea, Kerkbuurt 22, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De PASTORIE in Eclectische trant is gebouwd tussen 1860 en 1862, gelijktijdige met de kerk; zij is ermee verbonden door een tussenlid, vermoedelijk vroeger een koetshuis. Het ontwerp van de .. Lees verder >>

1860-'62 1862 1860-'62
kerkelijk gebouw

Coopersburg

Akkrum, Ljouwerterdyk 6, Boarnsterhim, Friesland      4 foto's

Inleiding Het BEJAARDENTEHUIS Coopersburg in Overgangsarchitectuur werd in 1900 gebouwd door de fa. W.D. Booijenga uit Ternaard, naar ontwerp van de gemeentearchitect Folkert Hoekstra uit Akkrum. De .. Lees verder >>

1900-'01 1980 (renov.)
gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Coopersburg, tuin

Akkrum, Ljouwerterdyk 6, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De TUINAANLEG rond Coopersburg in Gemengde tuinstijl is in 1900 ontworpen en uitgevoerd door G.W. Westra uit Hurdegaryp/Hardegarijp; in de tuin zijn ook enkele contemporaine tuinornamenten .. Lees verder >>

1900
tuin park landgoed

Coopersburg, mausoleum voor Frank Cooper

Akkrum, Ljouwerterdyk 6, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Inleiding Het MAUSOLEUM voor de stichter van Coopersburg en zijn vrouw staat ten noordoosten van het hoofdgebouw en is ontworpen in Art Nouveau-stijldoor de beeldhouwer Johann Hinrich Schröder in 19 .. Lees verder >>

1906
graf begraafplaats

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Cathechisatielokaal met woonhuis en hekwerk

Grou, Kerkstraat 3, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Inleiding Het CATECHISATIELOKAAL (huisnr. 3) met WOONHUIS (huisnr. 2) en HEKWERK uit 1905 onder Overgangsarchitectuur is vermoedelijk een ontwerp van K.B. Budstra. Volgens rekeningen van de kerkvoogd .. Lees verder >>

1905 verm. 1950-1959 (verb.) 1994 (renov. interieur)
kerkelijk gebouw

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Timmerwerkplaats annex annex schaatsmakerij

Wergea, Leeuwarderweg 4, Boarnsterhim, Friesland   

Inleiding De TIMMERWERKPLAATS annex schaatsmakerij onder traditioneel-ambachtelijke baksteenarchitectuur is omstreeks 1875 gebouwd, vrijwel zeker naar ontwerp van en uitgevoerd door de timmerman K.K. .. Lees verder >>

Laatste kwart 19e eeuw
nijverheid industrie