Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Beloop van de oude vestinggracht van belang uit oogpunt van krijgshistorische waarde

Resultaten : 30861


Aardewerken

Bergen op Zoom, Aardwerken bij Halsteren en Steenderen Noord Brabant   

De in 1628, wellicht naar ontwerp van David van Orleans aangelegde aardwerken, welke zich uitstrekken over het grondgebied van de gemeenten Halsteren en Steenbergen. De linie in de Noordgeest en fort .. Lees verder >>

militair object

Gedeelte van vestingmuur

Hattem, Vestingmuur aan Zuidoostzijde v/d stad Gelderland      1 foto

Aan de zuid-oostzijde der stad een GEDEELTE der middeleeuwse VESTINGMUUR met aansluitende wal en gracht tussen "Het Slot" en het punt waar "Het Hooge Huis" de Korte Kerkstraat afsluit. De wal en de s .. Lees verder >>

Middeleeuwen
militair object

Foto: Koosg (CC-BY-SA-3.0)

Oude Vest, restant cirkelvormige gracht

Nieuwpoort, Oude Vest bij Nieuwpoortseweg Liesveld, Zuid Holland      1 foto

OUDE VEST. Restant van de middeleeuwse vestinggracht ter breedte van 10 tot 15 meter, gelegen buiten het zuidelijk deel van de hoofdgracht, volgens een halfcirkelvormig beloop. De gracht kruist de Nie .. Lees verder >>

militair object

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Wymarse Molen

Arcen, Schans 20a, Venlo, Limburg      1 foto

Ruine van de oude watermolen, van belang uit oogpunt van volkskundige waarde. Lees verder >>

1677/1990
molen

Foto: Quistnix at nl.wikipedia (CC-BY-SA-2.5)

Aardwerken van belang wegens krijgshistorische waarde

Sloten, Bolwerk Zuidzijde 81, Gaasterl√Ęn Sleat, Friesland      1 foto

Aardwerken van belang wegens krijgshistorische waarde. Lees verder >>

militair object

Foto: arch (PD)

Boerderij "Beresteinhoeve"

Wassenaar, Raaphorstlaan 4, Zuid Holland   

Het pand ontleent zijn monumentale waarde uitsluitend aan de boerderij "Beresteinhoeve" 1848, oude topgevel, langhuistype. Opzij de karnmolen. Bouwwerk van belang uit oogpunt van oudheidkundige en v .. Lees verder >>

1848
boerderij

Vesting Geertruidenberg

Geertruidenberg, Versterkingen door de gehele stad Noord Brabant      1 foto

Vesting Geertruidenberg. Algemeen. De overblijfselen van de in 1833-37 aangelegde VERSTERKINGEN zijn in de jaren 1952/53 geheel gerestaureerd. De Wallen, buitenwerken en grachten aan de noord- en w .. Lees verder >>

1833-1837
militair object

Foto: Otter (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Grenspaal

Born, Grenspaal tussen de gem. Born en Roosteren Sittard Geleen, Limburg   

Op de grens van de gemeente Born en Roosteren bevindt zich een oude grenspaal; circa 0.80 m. hoog, van belang uit oogpunt van historische waarde. Lees verder >>

Restant ommuring

Culemborg, Ommuring Het Hof Gelderland      2 foto's

Restant van de 14e eeuwse ommuring, westelijk van de Lanksmeerpoort tot de zuidwesthoek van de oude stad en vandaar, ongeveer achter het pand Herenstraat 39 het benedengedeelte van een halfronde walto .. Lees verder >>

14e eeuw
militair object

Foto: Corazón espinado (CC-BY-SA-3.0)

Lombardbrug

Dordrecht, Lombardbrug Zuid Holland      1 foto

Een oude BOOGBRUG (XVIII ?) bevindt zich voor het stadhuis: de Lombardbrug. IJzeren brugleuningen (XIX A ?). Object van belang uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige waarde. Lees verder >>

Mogelijk 18e/19e eeuw
weg en waterwerk

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)