Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 232

Filter(s): Provincie Friesland X


Terp

Boksum, zuidelijk van de kerk ten westen van het Heechpaad Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Dronrijp, ten westen van Schatzenburg Schatzenburg ten westen van Schatzenburg Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Menaldum, bij kombord Rypsterdyk Rypsterdyk bij kombord Rypsterdyk Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Menaldum, bij Skilpaed 2 Skilpaed 02 2 bij Skilpaed 2 Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Slappeterp, bij Menamerdyk 3 Menamerdyk 3 2 bij Menamerdyk 3 Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Terp

Schingen, aan het einde van de Wobbemaleane Wobbemaleane aan het einde van de Wobbemaleane Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Terp

Schingen, tussen de Alddyk en de A31 Alddyk tussen de Alddyk en de A31 Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling
archeologie

Verhoogde woonplaatsen

Berlikum, bij Kleasterdyk 1 Kleasterdyk 1 bij Kleasterdyk 1 Menameradiel, Friesland   

Verhoogde woonplaatsen. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp

Wier, tussen Tsjerkepaed en Lautawei Tsjerkepaed tussen Tsjerkepaed en Lautawei Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Stinswier

Leeuwarden, Jonkersleane Friesland   

Stinswier. datering: vroeg-middeleeuws. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A). Lees verder >>

Vroege middeleeuwen 1000 vroege middeleeuwen
archeologie