Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 25

Filter(s): Provincie Flevoland X


Terrein met daarin het wrak van een werk- of visserschip

Almere Buiten, Bij Montenegrostraat Almere, Flevoland   

Terrein met daarin het wrak van een werk- of visserschip uit de 2e helft 19e eeuw. Lees verder >>

Tweede helft 19e eeuw
archeologie

Terrein met daarin het wrak van een vrachtschip

Almere Buiten, Bij Oostvaardersdijk Almere, Flevoland   

Terrein met daarin het wrak van een vrachtschip uit het eind van de 16e/begin 17e eeuw. Lees verder >>

Eind 16e of begin 17e eeuw
archeologie

Terrein met daarin het wrak van een vrachtschip

Almere Buiten, Bij A6 Almere, Flevoland   

Terrein met daarin het wrak van een vrachtschip uit het midden van de 16e eeuw. Lees verder >>

Midden 16e eeuw
archeologie

Terrein met daarin het wrak van een vissersschip (waterschip)

Almere Buiten, Bij Paradijksvogelweg Almere, Flevoland   

Terrein met daarin het wrak van een vissersschip (waterschip) uit het midden van de 16e eeuw. Lees verder >>

Midden 16e eeuw
archeologie

Terrein met daarin het wrak van een vissersschip (waterschip)

Almere Buiten, Bij A27 Almere, Flevoland   

Terrein met daarin het wrak van een vissersschip (waterschip) uit de eerste helft van de 16e eeuw. Lees verder >>

Eerste helft 16e eeuw
archeologie

Terrein waarin sporen bewoning

Zeewolde, Vogelweg/A27 Flevoland      3 foto's

Terrein waarin sporen van bewoning uit het Vroeg-Neolithicum. Lees verder >>

Vroeg-Neolithicum
archeologie

Foto: Truusfenna (CC-BY-SA-3.0)

scheepswrak

lelystad, ijsselmeer ten noorden van de houtribsluizen flevoland   

Terrein met scheepswrak uit de late middeleeuwen. Lees verder >>

archeologie (n1)

Terrein met daarin een 14e-eeuwse burcht (Kuinderburcht)

Luttelgeest, Kuinderweg/bij Uiterdijkenweg Noordoostpolder, Flevoland      1 foto

Terrein met daarin een 14e-eeuwse burcht. Datering: late Middeleeuwen. Het monument is van cultuurhistorische betekenis. Lees verder >>

14e eeuw 1300 14e eeuw
archeologie

Foto: arch (PD)

Terrein waarin overblijfselen van een ronde burcht

Luttelgeest, Kuinderweg Noordoostpolder, Flevoland   

Terrein waarin overblijfselen van een ronde burcht. Datering: 13e - 15e eeuw. Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A. Het monument is van algemeen belang wegens zijn betekenis voor de wetenschap. Lees verder >>

Tussen 13e en 15e eeuw
archeologie

Terrein waarin sporen van bewoning

Ens, Keileemweg/Oud Emmeloorderweg Noordoostpolder, Flevoland   

Terrein waarin sporen van bewoning. Datering: Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd. Gedeeltelijk belast met bescherming, zie bijlage A. Het monument is van algemeen belang wegens zijn betekenis voor .. Lees verder >>

Neolithicum, Bronstijd en IJzertijd
archeologie