Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie in Minnertsga

Resultaten in en rond Minnertsga : 36


Terp

Minnertsga, ten westen van de Miedleane bij de Fjildleane Miedleane ten westen van de Miedleane bij de Fjildleane Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, ten oosten van de Miedleane bij de Hermanawei Miedleane ten oosten van de Miedleane bij de Hermanawei Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, ten noorden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Tjessingawei ten noorden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, ten zuiden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Tjessingawei ten zuiden van de Tjessingawei ca. 500 m buiten het dorp Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terrein met twee terpen

Minnertsga, halverwege de Kromme Leane Kromme Leane halverwege de Kromme Leane Het Bildt, Friesland   

Terrein waarin 2 terpen. Datering: vermoedelijk middeleeuws (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage E, 15e vervolgblad). Lees verder >>

Verm. middeleeuwen 1500 verm. middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, ten noorden van de Binnemaleane bij de Miedleane Binnemaleane ten noorden van de Binnemaleane bij de Miedleane Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, ten zuiden van de Binnemaleane bij de Miedleane Binnemaleane ten zuiden van de Binnemaleane bij de Miedleane Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, bij Hearewei 25 Hearewei 25 2 bij Hearewei 25 Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Minnertsga, aan de Hoarnestreek bij de Lange Dyk Hoarnestreek aan de Hoarnestreek bij de Lange Dyk Het Bildt, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk middeleeuws. Lees verder >>

Verm. middeleeuwen 1500 verm. middeleeuwen
archeologie

Terp

Wier, tussen Tsjerkepaed en Lautawei Tsjerkepaed tussen Tsjerkepaed en Lautawei Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie