Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 35

Filter(s): Gemeente Franekeradeel X


Terp

Tzummarum, aan de Hoarnestreek bij de Sinaedawei Hoarnestreek aan de Hoarnestreek bij de Sinaedawei Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terp

Oosterbierum, aan de Hoarnestreek bij het einde van de Kapellewei Hoarnestreek aan de Hoarnestreek bij het einde van de Kapellewei Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp

Sexbierum, aan de Hoarnestreek bij het begin van de Latsmaleane Hoarnestreek aan de Hoarnestreek bij het begin van de Latsmaleane Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk middeleeuws. Lees verder >>

Verm. middeleeuws 1500 verm. middeleeuws
archeologie

Terp

Ried, ten noorden van het westelijke einde van Kleaster Anjum Kleaster Anjum ten noorden van het westelijke einde van Kleaster Anjum Franekeradeel, Friesland   

Verhoogde woonplaats. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp

Sexbierum, bij Tsjerkepaed 1 Tsjerkepaed 1 3 bij Tsjerkepaed 1 Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuws. (Gedeeltelijke bescherming: zie bijlage A op 4e vervolgblad). Lees verder >>

Verm. vroeg-middeleeuws 1000 verm. vroeg-middeleeuws
archeologie

Terp

Tzummarum, bij het Tsjerkepaed Tsjerkepaed bij het Tsjerkepaed Franekeradeel, Friesland   

Terp. Datering: vermoedelijk vroeg-middeleeuw. Gedeeltelijke bescherming (zie bijlage D op 9e vervolgblad). Lees verder >>

Verm. vroege middeleeuwen 1000 verm. vroege middeleeuwen
archeologie

Terrein met overblijfselen van de voorm. Liauckemastate

Sexbierum, bij Liauckamalaan 2 Liauckemalaan 02 3 bij Liauckamalaan 2 Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van de Liauckema State. Datering: 13e eeuw. Lees verder >>

13e eeuw 1300 13e eeuw
archeologie

Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd

Sexbierum, ten noorden van de Kammingadammen Kammingadammen ten noorden van de Kammingadammen Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin overblijfselen van het voormalige klooster Bethanie. Datering: 15e eeuw. Lees verder >>

15e eeuw 1500 15e eeuw
archeologie

Terp

Pietersbierum, bij hoek Van Hottingawei-Breed Plak Hottingawei bij hoek Van Hottingawei-Breed Plak Franekeradeel, Friesland   

Terp. Vermoedelijk middeleeuws. (Gedeeltelijke bescherming: zie bijlage C op 7e vervolgblad). Lees verder >>

Verm. middeleeuwen 1500 verm. middeleeuwen
archeologie

Terp

Dongjum, ten westen van terp 514820 1 ten westen van terp 514820 Franekeradeel, Friesland   

Terrein waarin een terp is gelegen die dateert uit de Midden-Romeinse Tijd tot de Vroege Middeleeuwen. Lees verder >>

Midden-Romeinse tijd of vroege middeleeuwen 1000 midden-Romeinse tijd of vroege middeleeuwen
archeologie