Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Archeologie

Resultaten : 66

Filter(s): Gemeente Dongeradeel X


trechterbekernederzetting

oostrum, mellemawei 1, dongeradeel, friesland   

Terrein met daarin resten van een nederzetting van de Trechterbekercultuur. Lees verder >>

archeologie (n1)

Stins Voorm. stins (Sjuckmahûs)

Dokkum, Tichelwei 31 (Oostrum) Dongeradeel, Friesland   

Hoog gelegen terrein waarin zich voor zover bekend de resten van een stins bevinden. Datering: 13e - 16e eeuw. Lees verder >>

13e-16e eeuw 1300 13e-16e eeuw
archeologie

Terp en resten van de Mellema State

Oostrum, Mellemawei 1 Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin zich - op een restant van een terp - de resten van een stins bevinden. Datering: 15e eeuw. Datering terp: 5e - 7e eeuw. Lees verder >>

5e-7e eeuw (terp) 15e eeuw (stins) 0700 5e-7e eeuw (terp) 15e eeuw (stins)
archeologie

Terp op verhoogde woonplaats met dobbe

Ezumazijl, bij Monnikhústerwei 5 Monnikhústerwei 5 bij Monnikhústerwei 5 Dongeradeel, Friesland   

Terp op verhoogde woonplaats met dobbe. Datering: vermoedelijk middeleeuws (gedeeltelijke bescherming, zie tek. bijlage L op 15e vervolgblad). Lees verder >>

Verm. middeleeuws 1500 verm. middeleeuws
archeologie

Hoog gelegen terrein met resten van een stinswier

Jouswier, Winia's Reed Dongeradeel, Friesland   

Hoog gelegen terrein waarop zich een stinswier heeft bevonden; de resten bevinden zich voorzover bekend nog in de bodem. Datering: 13e - 16e eeuw. Lees verder >>

13e-16e eeuw 1600 13e-16e eeuw
archeologie

Terrein met resten van een klooster (mog. het Nesser Convent)

Niawier, ten noorden van De Singel Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin zich nog resten van een klooster bevinden. (Nesser Convent?). Datering: middeleeuws. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Dorpsterp Aalsum

Aalsum, Mockamawei Dongeradeel, Friesland      1 foto

Terp. Datering: 5e - 7e eeuw. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage C bladzijde 6). Lees verder >>

5e-7e eeuw 0700 5e-7e eeuw
archeologie

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Terrein met resten van het Premonstratenzer nonnenklooster Weerd

Morra, aan het westelijke einde van de Weardwei Weardwei aan het westelijke einde van de Weardwei Dongeradeel, Friesland   

Terrein waarin de overblijfselen van het voormalig Praemonstratenzer nonnenklooster Weerd. Datering: middeleeuws (gedeeltelijke bescherming, zie tek. bijlage E op 8e vervolgblad). Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Verhoogde woonplaats

Lioessens, ten noorden van de Ridwei bij de Dykster Feart Ridwei ten noorden van de Ridwei bij de Dykster Feart Dongeradeel, Friesland   

Verhoogde woonplaats. Datering: 12e - 13e eeuw. Gedeeltelijke bescherming, zie tek. bijlage G op 10e vervolgblad. Lees verder >>

12e-13e eeuw 1300 12e-13e eeuw
archeologie

Verhoogde woonplaats

Anjum, t.h.v. Boltawei 10 Boltawei t.h.v. Boltawei 10 Dongeradeel, Friesland   

Verhoogde woonplaats. Datering: 12e - 13e eeuw. Gedeeltelijke bescherming, zie tek. bijlage H op 11e vervolgblad. Lees verder >>

12e-13e eeuw 1300 12e-13e eeuw
archeologie