Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 3142

Filter(s): Type Tuin-park-landgoed X


Het Huys ten Donck: toegangsbrug

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      2 foto's

TOEGANGSBRUG. Bakstenen boogbrug over de ringsloot langs de Benedenrijweg, voorzien van ijzeren leuningen met op natuurstenen blokken geplaatste balusters (midden 18e eeuw). Lees verder >>

Midden 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Het Huys ten Donck: natuurstenen zittende leeuwen met het wapen van Rotterdam

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      5 foto's

TWEE BEELDEN. Twee 17e-eeuwse natuurstenen zittende leeuwen met het wapen van Rotterdam, afkomstig van het in 1823 gesloopte stadhuis van die stad; opgesteld op de hoeken van de hardstenen bestratings .. Lees verder >>

17e eeuw 1600 17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Het Huys ten Donck: twee elkaars pendant vormende, natuurstenen beeldengroepen, ieder bestaande uit twee kinderfiguurtjes

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      8 foto's

TWEE BEELDGROEPEN. Twee elkaars pendant vormende, natuurstenen beeldengroepen, ieder bestaande uit twee kinderfiguurtjes, blijkens signatuur vervaardigd door Jacob de Graef uit Rotterdam (3e kwart 18e .. Lees verder >>

18e eeuw 1700 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Fraeylemaborg 02 Fraeylemaborg, park

Slochteren, Hoofdweg 32, Groningen      1 foto

PARKAANLEG. Zeer langgerekt park van aanzienlijke afmetingen, waarvan de rechthoekige gedaante is bepaald door de kavelvorm van de omringende landerijen en de compositie is voortgesproten uit de omwer .. Lees verder >>

Kort na 1691 1781 (herinr.) ca. 1820 (herinr.) 1691 kort na 1691 1781 (herinr.) ca. 1820 (herinr.)
tuin park landgoed

Foto: Gouwenaar (PD)

Fraeylemaborg 05 Fraeylemaborg, hoofdinrijhek

Slochteren, Hoofdweg 32, Groningen      10 foto's

HOOFDINRIJHEK op een dam aan de Hoofdweg. Vier vierkante houten pijlers op stenen voeten, voorzien van lijstkapitelen (19e eeuw). Vier vaste en twee draaibare houten hekvleugels met spijlen (in tegenw .. Lees verder >>

19e eeuw (pijlers) 1900 19e eeuw (pijlers)
tuin park landgoed

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Fraeylemaborg 06 Fraeylemaborg, houten brug op jukken over buitengracht, voorzien van ijzeren balusterleuningen

Slochteren, Hoofdweg 32, Groningen      1 foto

BRUG OVER BUITENGRACHT tussen oprijlaan en voorplein. Houten brug op jukken, voorzien van ijzeren balusterleuningen (19e eeuw of ouder). Lees verder >>

19e eeuw of ouder 1900 19e eeuw of ouder
tuin park landgoed

Foto: Gouwenaar (PD)

Fraeylemaborg 07 Fraeylemaborg, twee vazen bij toegangsbrug

Slochteren, Hoofdweg 32, Groningen      10 foto's

TWEE VAZEN, elkaars pendant vormend ter weerszijden van de toegangsbrug naar het voorplein over de buitengracht. Gebeeldhouwde zandstenen vazen met deksels, op de romp versierd met (blanke) gekroonde .. Lees verder >>

Begin 18e eeuw (vazen) mog. 19e eeuw (sokkels) 1710 begin 18e eeuw (vazen) mog. 19e eeuw (sokkels)
tuin park landgoed

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Fraeylemaborg 11 Fraeylemaborg, houten brug op jukken over slotgracht, voorzien van een opklapbaar gedeelte in het midden en ijzeren leuningen

Slochteren, Hoofdweg 32, Groningen      10 foto's

BRUG OVER SLOTGRACHT. Houten brug op jukken, voorzien van een opklapbaar gedeelte in het midden en ijzeren leuningen, welke laatste ter lengte van het opklapbare gedeelte zijn onderbroken en verbonden .. Lees verder >>

Voor 1839 (brug) 1839-ca. 1885 (leuningen) 1839 voor 1839 (brug) 1839-ca. 1885 (leuningen)
tuin park landgoed

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Fraeylemaborg 13 Fraeylemaborg, vier vazen op de hoeken van de voorhof

Slochteren, Hoofdweg 32, Groningen      10 foto's

VIER VAZEN, voor 1839 twee aan twee opgesteld op de hoeken van de voorhof ter plaatste van de in 1781 afgebroken torentjes. Zandstenen vazen in boerse Lodewijk XIV-vormen, op identieke wijze versierd .. Lees verder >>

Voor 1839 1839 voor 1839
tuin park landgoed

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

Fraeylemaborg 14 Fraeylemaborg, twee beelden bij de brug

Slochteren, Hoofdweg 32, Groningen      1 foto

TWEE BEELDEN, voorstellende Herakles en Athene (?), afkomstig van het poortgebouw en na afbraak van dit laatste op de voorhof opgesteld ter weerszijden van de toegang naar de brug, eerst op bakstenen .. Lees verder >>

Verm. begin 17e eeuw 1610 verm. begin 17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Gouwenaar (PD)