Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 3142

Filter(s): Type Tuin-park-landgoed X


De Naald

Heemstede, Manpadslaan 1, Noord Holland      3 foto's

GEDENKNAALD ter nagedachtenis aan de slagen bij het Manpad van 1304 en 1573, in 1817 geplaatst op de hoek van de Herenweg en de Manpadslaan, in de vorm van een hardstenen obelisk op dito sokkel, voorz .. Lees verder >>

1817
tuin park landgoed

Huis Vosbergen: terras

Heerde, Vosbergerweg 38, Gelderland      1 foto

TERRAS, aan de westzijde tegen het hoofdgebouw in de binnengracht liggend, met bakstenen walmuren en bestrating (17e eeuw, later gewijzigd door verwijdering van de borstwering en toevoeging van lage z .. Lees verder >>

17e eeuw, maar later gewijzigd
tuin park landgoed

Foto: Koosg (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Huis Vosbergen: terreinaanleg

Heerde, Vosbergerweg 38, Gelderland      1 foto

TERREINAANLEG. Het beschermde terrein is het centrale gedeelte van het adellijke goed Vosbergen, welk gedeelte zich van de omringende terreinen onderscheidt door een welbewuste aanleg, die als uiting .. Lees verder >>

17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Koosg (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Huis Vosbergen: beeld van jupiter

Heerde, Vosbergerweg 36, Gelderland      1 foto

BEELD VAN JUPITER. Gehavend beeld (natuursteen, 18e-eeuws) waarvan de sokkel ontbreekt. Opgesteld in de tuin op het voorplein. Lees verder >>

18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Koosg (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Huis Vosbergen: duiventil in de weide 'De snuivert'

Heerde, Vosbergerweg 38, Gelderland      1 foto

DUIVENTIL in de weide "de Snuivert". Rechthoekig houten gebouwtje onder overstekend zadeldak met "schortjes", gedekt met gesmoorde hollandse pannen, staande op vier vierkante bakstenen pijlers (19e-ee .. Lees verder >>

19e-eeuw of eerder
tuin park landgoed

Foto: Koosg (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Het Huys ten Donck: slangemuur

Ridderkerk, Benedenrijweg 459, Zuid Holland      8 foto's

SLANGEMUUR. Bakstenen muur, bestaande uit noordwaarts gebogen cirkelsegmenten, gevat tussen vierkante pijlers (18e/19e eeuw). Lees verder >>

18e/19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Het Huys ten Donck: zonnewijzer

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      1 foto

ZONNEWIJZER in ringvorm op gebeeldhouwde, gebuikte natuurstenen Lodewijk XIV-sokkel (2e kwart 18e eeuw). Lees verder >>

Tweede kwart 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Janplaisier (CC-BY-SA-3.0-NL)

Het Huys ten Donck: beeldengroep bestaande uit Hercules en Antaeus

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      5 foto's

BEELDENGROEP, voorstellende Hercules en Antaeus (zandsteen, blijkens signatuur vervaardigd door Pieter van Baurscheidt Sr. in 1710) op vierkante sokkel met rechthoekige verdiepte panelen. Lees verder >>

1710
tuin park landgoed

Het Huys ten Donck: parkaanleg

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      4 foto's

PARKAANLEG. Langgerekt park van forse afmetingen, waarvan de rechthoekige gedaante is bepaald door de kavelvorm van de omringende weilanden en de compositie het resultaat is van de volgende fasen van .. Lees verder >>

18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Het Huys ten Donck: inrijhek

Ridderkerk, Benedenrijweg 461, Zuid Holland      3 foto's

INRIJHEK. Uit twee ijzeren vleugels met spijlen bestaand hek, gevat tussen vierkante bakstenen pijlers met inspringende hoeken, bekroond door natuurstenen dekplaten waarop zittende leeuwen met het wap .. Lees verder >>

Midden 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Michiel1972 (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)