Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 15

Filter(s): Type Tuin-park-landgoed X | Provincie Noord-holland X | Gemeente Bergen X


Omgracht terrein met enige oude brugbogen

Bergen (NH), Eeuwigelaan 1Ongd, Bergen, Noord Holland      5 foto's

Een omgracht terrein met enige oude brugbogen, gelegen rond het pand Eeuwigelaan 1. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: Technau, Sergé (CC BY-SA 3.0 NL)

Brug

Bergen (NH), Meerweg 1, Bergen, Noord Holland      1 foto

Brug met gemetselde, licht inwaarts geknikte zijmuren die in het midden een wigvormige spaarnis bezitten met rechtop gemetselde vulling en die aan de uiteinde een afgerond, neergaand verloop vertonen .. Lees verder >>

1917
tuin park landgoed

Foto: Meijer, P. (CC BY-SA 3.0 NL)

Brug

Bergen (NH), Meerweg 3, Bergen, Noord Holland   

Brug als bij nr. 1, oorspronkelijk toegang gevend tot de in 1922 verbrande villa "Mevena", ontworpen door P.L. Kramer in 1917-18, als onderdeel van het villapark "Meerwijk". Lees verder >>

1917
tuin park landgoed

Gemetselde boogbrug

Bergen (NH), Meerwijklaan 5, Bergen, Noord Holland   

Gemetselde boogbrug met in siermetselwerk uitgevoerde draagmuren, waarbij de buitenzijden inzwenken en de muren langs de weg een opwaartse bolling vertonen, ontworpen in 1917-18 door M. Kropholler als .. Lees verder >>

1917
tuin park landgoed

Tuinhuisje

Bergen (NH), Eeuwigelaan 10, Bergen, Noord Holland   

Omschrijving TUINHUISJE uit 1926 in een bij de Engelse Landhuisstijl van de villa 'Westerwolde' passende ambachtelijk-traditionele bouwtrant, gebouwd naar ontwerp van de architect J.W. Hanrath. Hout .. Lees verder >>

1926
tuin park landgoed

Bijgebouw

Bergen (NH), Studler van Surcklaan 21, Bergen, Noord Holland   

Inleiding Houten TUINHUISJE ('Mytyl') met elementen uit de Amsterdamse schoolstijl, vermoedelijk gebouwd naar ontwerp uit 1917-1918 van architect P.L. Kramer. Het object is gesitueerd in de tuin van .. Lees verder >>

1917-1918
tuin park landgoed

't Oude Hof: historische tuin- en parkaanleg

Bergen (NH), Eeuwigelaan 1, Bergen, Noord Holland      1 foto

Omschrijving onderdeel 2: HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats 't Oude Hof. De gaaf bewaarde 17de-eeuwse Hollands-classsicistische opzet van de buitenplaats is in twee delen .. Lees verder >>

1650-1700
tuin park landgoed

Foto: Peter van der Wielen (CC-BY-SA-3.0-NL)

't Oude Hof: toegangsbrug met hek

Bergen (NH), Eeuwigelaan 1, Bergen, Noord Holland      1 foto

Omschrijving onderdeel 3: TOEGANGSBRUG MET TOEGANGSHEK. De toegang tot het voorplein wordt gevormd door een 19de-eeuwse bakstenen boogbrug (drie bogen) met aan weerskanten een ijzeren balustrade bes .. Lees verder >>

1900-1950
tuin park landgoed

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

't Oude Hof: inrijpoort

Bergen (NH), Eeuwigelaan 4, Bergen, Noord Holland   

Omschrijving onderdeel 4: INRIJPOORT. Aan de Eeuwigelaan staat een gemetselde inrijpoort uit het einde van de 19de eeuw. De poort bestaat uit twee bakstenen pijlers met op de hoeken een verspringend .. Lees verder >>

1850-1900
tuin park landgoed

't Oude Hof: moestuin met tuinmuur en kas

Bergen (NH), Eeuwigelaan 1, Bergen, Noord Holland      5 foto's

Omschrijving onderdeel 6: MOESTUIN MET TUINMUUR ANNEX SLANGENMUUR EN KAS. Aan de westkant van de omgrachte moestuin (oostelijke eiland) staat een 17de-eeuwse door pilasters gelede bakstenen tuinmuur .. Lees verder >>

1750-1800
tuin park landgoed

Foto: Technau, Sergé (CC BY-SA 3.0 NL)