Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 252

Filter(s): Type Tuin-park-landgoed X | Provincie Limburg X


Vier hardstenen tuinvazen

Maastricht, Kasteelstraat 4, Limburg      10 foto's

Omschrijving onderdeel 5: TUINVAZEN behorende tot de buitenplaats Borgharen. In de tuin op het kasteelterrein staan in totaal vier identieke tuinvazen met een eenvoudig, strak gestileerde decoratie .. Lees verder >>

Begin 20e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Tangel, L.M. (CC BY-SA 3.0 NL)

Ophaalbrug

Maastricht, Kasteelstraat 4, Limburg      10 foto's

Omschrijving onderdeel 6: BRUG behorende tot de buitenplaats Borgharen. Over de zuidwestgracht ligt een lange laat-18de-eeuwse brug naar de singel; de brug bestaat uit een houten loopdek rustend op .. Lees verder >>

Eind 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Tangel, L.M. (CC BY-SA 3.0 NL)

Tuinmuur met pilaren en hek

Maastricht, Kasteelstraat 4, Limburg      10 foto's

Omschrijving onderdeel 7: TUINMUUR MET HEK behorende tot de buitenplaats Borgharen. De singel wordt aan drie zijden ommuurd. Bakstenen (dubbelsteens) 18de-eeuwse muren met hardstenen afdekplaat; in .. Lees verder >>

18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Tangel, L.M. (CC BY-SA 3.0 NL)

Kademuren van slotgracht

Maastricht, Kasteelstraat 4, Limburg      10 foto's

Omschrijving onderdeel 8: KADEMUREN behorende tot de buitenplaats Borgharen. De min of meer vierkante gracht rondom het kasteel heeft aan beide zijden keermuren. Onder de kopse gevels van de zijvleu .. Lees verder >>

1669
tuin park landgoed

Foto: Tangel, L.M. (CC BY-SA 3.0 NL)

Tuinmuur rondom de voormalige moestuin

Maastricht, Kasteelstraat 2, Limburg      1 foto

Omschrijving onderdeel 12: TUINMUREN behorende tot de buitenplaats Borgharen. Rondom de voormalige moestuin staan 17de-eeuwse en 19de-eeuwse bakstenen tuinmuren met speklagen, in de as van het kastee .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kasteel Arcen: restanten van tuinpaviljoen

Arcen, Lingsforterweg 26, Venlo, Limburg      2 foto's

Omschrijving onderdeel 9: RESTANTEN VAN TUINPAVILJOEN. Gemetselde restanten van een tuinpaviljoen, cirkelvormig, dat behoorde bij kasteel Arcen. Het paviljoen is gesitueerd ten noordwesten van het hu .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Hillenraad: tuin- en parkaanleg

Swalmen, Hillenraederlaan 12, Roermond, Limburg      1 foto

TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit de volgende delen: A. Het in zijn tegenwoordige vorm van voor 1774, maar mogelijkerwijze nog uit de 17e eeuw daterende en met zijn ook het hoofdgebouw omspoelende o .. Lees verder >>

1774 of 17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Bert from Netherlands (CC-BY-2.0)

Hillenraad: stuw met palen aan de zuidwestelijke hoek van de buitengracht

Swalmen, Hillenraederlaan 12, Roermond, Limburg   

STUW MET PALEN aan de zuidwestelijke hoek van de buitengracht. Stuw met ingezwenkte bakstenen muurtjes waarop twee vierkante, door bollen bekroonde, van ornament in Lodewijk XIV-stijl voorziene, natuu .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Hillenraad: brug over de buitengracht naar het voorplein

Swalmen, Hillenraederlaan 14, Roermond, Limburg   

BRUG OVER DE BUITENGRACHT naar het voorplein. Bakstenen brug van vier bogen met bakstenen borstweringen (17e eeuw; tegen de pijlers teniet lopende steunberen vermoedelijk van later datum). Lees verder >>

17e eeuw
tuin park landgoed

Hillenraad: walmuren

Swalmen, Hillenraederlaan 12, Roermond, Limburg   

WALMUREN van baksteen, het voorplein steunend langs de binnengracht, haaks daarop langs de buitengracht, alwaar aansluitend op de noordgevel van de noordelijke vleugel van de bijgebouwen. De walmuren .. Lees verder >>

Na 1920
tuin park landgoed