Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 21

Filter(s): Type Tuin-park-landgoed X | Provincie Limburg X | Gemeente Roermond X


Kruiswegpark

Roermond, Parklaan 3, Limburg      68 foto's

Inleiding Kruisweg- en processiepark aangelegd in 1919/1920 naar een grondplan van Dr. P.J.H. Cuypers. De inzegening van het park vond plaats op 22 augustus 1920. Het doel van het park was om bij gr .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Foto: Kris Roderburg - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (or one of it's predecessors) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Zuidewijk Spick: parkaanleg

Swalmen, Raaystraat 1, Roermond, Limburg      10 foto's

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, bestaande uit a. moestuin; b. wandelbos met stuw in de Rougebeek of Blankwaterlossing; c. elzenbroekbosje met een rij populieren; d. voorplein en erf; e. voormal .. Lees verder >>

19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Tangel, L.M. (CC BY-SA 3.0 NL)

Zuidewijk Spick: muur en poort

Swalmen, Raaystraat 1, Roermond, Limburg      10 foto's

Omschrijving onderdeel 4 MUUR met POORT, XVIII; scheiding tussen moestuin en binnenplaats, baksteen. Boven de ronde poort verhoogt de muur zich in een min of meer driehoekige vorm met licht gebogen .. Lees verder >>

18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Tangel, L.M. (CC BY-SA 3.0 NL)

Zuidewijk Spick: toegangsbrug

Swalmen, Raaystraat 1, Roermond, Limburg      10 foto's

Omschrijving onderdeel 5 TOEGANGSBRUG tot de binnenplaats vanaf het voorplein, volgens sluitsteen in een van beide bogen in 1848 gerealiseerd (ter vervanging van een ophaalbrug); bouwkundig verbonden .. Lees verder >>

1848
tuin park landgoed

Foto: Tangel, L.M. (CC BY-SA 3.0 NL)

Graeterhof

Swalmen, Graeterweg 23, Roermond, Limburg   

Inleiding. Het voormalige JACHTHUIS Graeterhof is vrijstaand gelegen aan de Graeterweg te Swalmen. De naam Graeterhof is afkomstig van een oorspronkelijk naastgelegen hoeve waarvan reeds in 1358 meld .. Lees verder >>

1854
tuin park landgoed

Zuidewijk Spick: Twee bakstenen hekpijlers

Swalmen, Raaystraat 1, Roermond, Limburg      10 foto's

Omschrijving onderdeel 6 TWEE BAKSTENEN HEKPIJLERS, ten zuiden van de boerderij, voorzien van gecementeerde pyramidevormige mutsen, elk met twee ijzeren hekduimen en anti-aanrijdstenen tegen de binn .. Lees verder >>

Laatste helft 19e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Tangel, L.M. (CC BY-SA 3.0 NL)

Hillenraad: tuin- en parkaanleg

Swalmen, Hillenraederlaan 12, Roermond, Limburg      1 foto

TUIN- EN PARKAANLEG, bestaande uit de volgende delen: A. Het in zijn tegenwoordige vorm van voor 1774, maar mogelijkerwijze nog uit de 17e eeuw daterende en met zijn ook het hoofdgebouw omspoelende o .. Lees verder >>

1774 of 17e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Bert from Netherlands (CC-BY-2.0)

Hillenraad: stuw met palen aan de zuidwestelijke hoek van de buitengracht

Swalmen, Hillenraederlaan 12, Roermond, Limburg   

STUW MET PALEN aan de zuidwestelijke hoek van de buitengracht. Stuw met ingezwenkte bakstenen muurtjes waarop twee vierkante, door bollen bekroonde, van ornament in Lodewijk XIV-stijl voorziene, natuu .. Lees verder >>

tuin park landgoed

Hillenraad: brug over de buitengracht naar het voorplein

Swalmen, Hillenraederlaan 14, Roermond, Limburg   

BRUG OVER DE BUITENGRACHT naar het voorplein. Bakstenen brug van vier bogen met bakstenen borstweringen (17e eeuw; tegen de pijlers teniet lopende steunberen vermoedelijk van later datum). Lees verder >>

17e eeuw
tuin park landgoed

Hillenraad: walmuren

Swalmen, Hillenraederlaan 12, Roermond, Limburg   

WALMUREN van baksteen, het voorplein steunend langs de binnengracht, haaks daarop langs de buitengracht, alwaar aansluitend op de noordgevel van de noordelijke vleugel van de bijgebouwen. De walmuren .. Lees verder >>

Na 1920
tuin park landgoed