Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 8

Filter(s): Type Tuin-park-landgoed X | Provincie Friesland X | Woonplaats Jelsum X


Dekemastate: historische tuin- en parkaanleg

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 2 Omschrijving HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG. In de historische tuinaanleg van Dekemastate overheerst van oudsher de gebruiksfunctie, met mogelijk een bescheiden sieraanleg. Tot aan de .. Lees verder >>

1600-1700
tuin park landgoed

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Dekemastate: brug met hamei

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 3 Omschrijving BRUG MET HAMEI. De toegang tot het eiland waarop zich het hoofdgebouw bevindt, bestaat vanouds uit een 14 meter lange houten brug. Op oudere afbeeldingen waaronder die van .. Lees verder >>

1905
tuin park landgoed

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Dekemastate: tuinmuur met poort

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 4 Omschrijving TUINMUUR MET POORT. Langs de noord- en westzijde wordt het terrein van de state begrensd door een tuinmuur. De monumentale toegangspoort in de noordzijde vertoont het jaart .. Lees verder >>

1910
tuin park landgoed

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Dekemastate: kas

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 5 Omschrijving In het westelijke deel van de aanleg staat op de scheiding van siertuin en boomgaard een KAS van omstreeks 1850. Het betreft een voormalige druivenkas waarvan aanvankelijk .. Lees verder >>

Ca. 1850
tuin park landgoed

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Dekemastate: zonnewijzer

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 6 Omschrijving Aangenomen wordt dat de 18de-eeuwse ZONNEWIJZER op sokkel oorspronkelijk behoort bij de formele aanleg op het voorterrein van de state. Na de aanleg van de tuinen ten weste .. Lees verder >>

18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Dekemastate: tuinvazen

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 7A - 7D Omschrijving TUINVAZEN. Aangenomen wordt dat de vier 18de-eeuwse gietijzeren tuinvazen net als de zonnewijzer oorspronkelijk deel uitmaakten van de formele aanleg op het voorterre .. Lees verder >>

18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Dekemastate: florabeeld

Jelsum, Dekemawei 5, Leeuwarderadeel, Friesland      10 foto's

Onderdeel 8 Omschrijving FLORABEELD. Oorspronkelijk stond centraal op het voorplein tussen huiseiland en tuinmanshuis een laat 18de-eeuws tuinbeeld voorstellende een vrouwenfiguur met een doek over .. Lees verder >>

Laat 18e eeuw
tuin park landgoed

Foto: Bijlsma, Simon (CC BY-SA 3.0 NL)

Vijverzathe, tuin

Jelsum, Langhústerdyk 1, Leeuwarderadeel, Friesland      3 foto's

Inleiding De TUIN van Vijverzathe is aangelegd in 1890 als een wandeltuin, beïnvloed door de Landschapsstijl. De tuin is aan de noordzijde begrensd door een rechte gracht; aan de oost- en zuidzijde .. Lees verder >>

1890
tuin park landgoed

Foto: Koning, J.P. de (CC BY-SA 3.0 NL)