Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 153

Filter(s): Type Molen X | Provincie Friesland X


molen

Aldtsjerk, Wierewei 11, Tytsjerksteradiel, Friesland      8 foto's

Poldermolen de Olifant. Monnikmolen in 1867 hier geplaatst. Bouwjaar 1856. Lees verder >>

molen

Foto: Reboelje (CC-BY-SA-3.0)

De Oudkerkermolen

Aldtsjerk, Rhaladijk 19, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Oudkerk aan de Nieuwer Meer. Monnikmolen uit 1864 van de Oudkerkerpolder. Lees verder >>

1864 1975 (rest.) 2010 (herstel)
molen

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Himriksmole

Leeuwarden, Woelwijk 101, Friesland      6 foto's

Spinnekopmolen met scheprad; uitzonderlijke constructie. De molen is afkomstig uit Huizum. Lees verder >>

Ca. 1860 1860 ca. 1860
molen

Foto: Stefan Teeling (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hoop De Hoop

Sumar, Mounepaed 21, Tytsjerksteradiel, Friesland      3 foto's

Korenmolen De Hoop; bovenkruier met stelling, herbouwd in 1867. Lees verder >>

1882 1966-'67 (rest.) 1992-'93 (rest.)
molen

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Ypeymolen

Ryptsjerk, Westerdijk 1A, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Monnikmolen uit 1858 van de polder Stichting Toutenburg. Lees verder >>

Oorspr. 1858 1980-'81 (verpl. en rest.) 1858 oorspr. 1858 1980-'81 (verpl. en rest.)
molen

Foto: Reboelje (PD)

Swarte Prinsch (De Lytse Geast)

Tytsjerk, Alddiel 4A, Tytsjerksteradiel, Friesland      3 foto's

Ten westen van Kleine Geest monnikmolen uit 1900 van het waterschap De Kleine Geest eigenaar Domeinen. Lees verder >>

1900
molen

Foto: Stefan Teeling (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Wijnsermolen

Wyns, Wyns 14, Tytsjerksteradiel, Friesland      1 foto

Ten noordoosten van Wijns Monnikmolen uit 1871 van de Wijnzerpolder. Lees verder >>

1871 gerestaureerd in o.a. 1970 en 1994-'95
molen

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Mellemolen

Akkrum, Nije Skou 2, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Poldermolen type spinnekop aan Het Deel. Lees verder >>

Mog. 1849 1976 (herb.) 2003-'04 (plaatsing op huidige locatie) 1849 mog. 1849 1976 (herb.) 2003-'04 (plaatsing op huidige locatie)
molen

Foto: Udo Ockema (CC-BY-3.0)

spinnenkopmolen van de Polder Krieke

Goëngahuizen, Warniahuzen 8 Smallingerland, Friesland      1 foto

Poldermolen type spinnekop van de polder van de Krieke. N.B. De molen is inmiddels van de locatie in Aldeboarn verwijderd en wordt voorjaar 2010 herplaatst naar een locatie in Goëngahuizen, gemeent .. Lees verder >>

Voor 1832 1832 voor 1832
molen

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Miedenmolen

Holwerd, Miedwei 11, Dongeradeel, Friesland      3 foto's

Molen. Watermolen van de Holwerder en Blyaer polder. Monnikmolen uit 1855. Lees verder >>

1855 1966 (rest.) 1978 (rest.) 1994 (rest.)
molen

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)