Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 4371

Filter(s): Type Kerkelijk-gebouw X


Andrieskerk

Amerongen, Hof 16, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      128 foto's

Ned.Herv.Kerk. Laatgotische kerk met pseudo-basilicaal schip, koor met aan noordzijde sacristie. Koor en sacristie stenen overwelving, schip met houten tongewelf. Kerk gerestaureerd 1948/53. 17e eeuws .. Lees verder >>

12e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0)

Toren van de Andrieskerk

Amerongen, Hof 16, Utrechtse Heuvelrug, Utrecht      12 foto's

Toren Ned.Herv.Kerk. Toren 1e helft 16e eeuw, van het Utrechtse type. Gerestaureerd 1948/53. Lees verder >>

1527
kerkelijk gebouw

Foto: Basvb (CC-BY-SA-3.0)

Sint-Magnuskerk (kerk)

Hollum, Oosterlaan 2, Ameland, Friesland      1 foto

Hervormde Kerk. Aanvankelijk in steen overwelfde laatgotische eenbeukige kerk, eind 15e eeuw. Vroeg 18e eeuwse preekstoel met doophek en -banken, kuifstuk van een herenbank? 3 koperen kronen, eskimoka .. Lees verder >>

15e eeuw 1678 (herstel) 1879 (herstel) 1970-1972 (restauratie) 1500 15e eeuw 1678 (herstel) 1879 (herstel) 1970-1972 (restauratie)
kerkelijk gebouw

Foto: Wester (CC-BY-SA-3.0)

Sint-Magnuskerk (kerktoren)

Hollum, Oosterlaan 2, Ameland, Friesland      1 foto

Toren Ned. Herv. Kerk. Forse zadeldaktoren, eind 15e eeuw. Lees verder >>

Eind 15e eeuw 1896 (herstel) 1970-1972 (restauratie) 1500 eind 15e eeuw 1896 (herstel) 1970-1972 (restauratie)
kerkelijk gebouw

Synagoge der Ned.Israelitische Gemeente

Amersfoort, Drieringensteeg 2, Utrecht      14 foto's

SYNAGOGE der Ned.Israelitische Gemeente. Neogotisch kerkgebouw met spitsboogramen. Gebouwd in 1727. Tijdens de oorlog inwendig vernield, doch daarna weer hersteld. Lees verder >>

1727
kerkelijk gebouw

Foto: HenkvD (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Zijmuur in de Papenhofstede met gemetselde blinde boognissen, 16e eeuw. Waarschijnlijk fragment van vroegere refter.

Amersfoort, Groenmarkt 10, Utrecht      2 foto's

Hoek Papenhofstede. Zijmuur, XIV b, in de Papenhofstede met gemetselde blinde boognissen, 16e eeuw. Waarschijnlijk fragment van vroegere refter. Lees verder >>

Tweede kwart 14e eeuw 1325 tweede kwart 14e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: H.jalving (CC-BY-SA-3.0-NL)

Laag gebouw, gelegen tegen de noordwestzijde der St.Joriskerk, met drie topgevels. Gerfkamer van de St.Joriskerk. Kruiskozijnen. Gedekt met leien

Amersfoort, Groenmarkt 14, Utrecht      2 foto's

Laag gebouw, gelegen tegen de noordwestzijde der St.Joriskerk, met drie topgevels. Gerfkamer van de St.Joriskerk. Kruiskozijnen XVII A. Gedekt met leien. Lees verder >>

Eerste helft 17e eeuw 1600 eerste helft 17e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Akoopal (talk) (CC-BY-SA-3.0)

Laag pakhuisje gelegen tegen de noordoostzijde der St.Joriskerk. Voormalige Diakoniewoning

Amersfoort, Groenmarkt 15, Utrecht   

Laag pakhuisje gelegen tegen de noordoostzijde der St.Joriskerk. Voormalige Diakoniewoning. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Grafkapel en boerderij van de heerlijkheid Isselt

Amersfoort, Isseltseweg 155, Utrecht      16 foto's

Grafkapel en boerderij van de heerlijkheid Isselt XV, door een ondiepe gracht omringd. Bevat rouwborden, fragmenten van gebrandschilderd glas, een klokje van 1717. De omgrachting is onderbroken door e .. Lees verder >>

15e eeuw 1400 15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Voormalige Klooster Marienhof

Amersfoort, Kleine Haag 2, Utrecht      18 foto's

V.m. Klooster Marienhof. Onder de Augustijnen in 1547 tot stand gekomen, nadat zij het klooster van de Celzusters hadden overgenomen. Nooit voltooid. Kloostergang bij restauratie 1949/52 overgewelf .. Lees verder >>

1547
kerkelijk gebouw

Foto: HenkvD (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)