Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 13

Filter(s): Type Kerkelijk-gebouw X | Provincie Noord-holland X | Gemeente Graft-de-rijp X


Fundamenten en zerkenvloer van de Hervormde Kerk

Graft, Raadhuisstraat 24, Graft De Rijp, Noord Holland      2 foto's

Fundamenten en zerkenvloer van de Hervormde Kerk, die dateerde uit de 17e eeuw. Lees verder >>

17e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: R&@E (CC-BY-SA-2.0)

Hervormde kerk

Oost Graftdijk, Oostgraftdijk 45, Graft De Rijp, Noord Holland      1 foto

Herv.KERK. Rechthoekige zaalkerk uit 1840 met steunberen en spitsboogvensters en boven de façade een houten torentje; op de achtergevel een windvaan in de vorm van een schip. Preekstoel, 1715. Doopbo .. Lees verder >>

1840
kerkelijk gebouw

Foto: Arhu (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde zaalkerk

West Graftdijk, Graftdijkplein 3, Graft De Rijp, Noord Holland      13 foto's

Herv.KERK. Zaalkerk met vijfzijdige sluiting, steunberen en spitsboogvensters en boven de façade een houten torentje. Uit 1651 maar ingrijpend vernieuwd in 1792. Preekstoel en doophek, XVII. Eenklavi .. Lees verder >>

1651 (bouwjaar) 1792 (vernieuwd)
kerkelijk gebouw

Foto: Daan Oppenhuis (PD)

Huis met bakstenen achtergevel en zijgevel

De Rijp, Grote Dam 7, Graft De Rijp, Noord Holland      10 foto's

Huis met bakstenen achtergevel en zijgevel, XVII; belangrijk als afsluiting van het kerkhof. Lees verder >>

17e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde kerk

De Rijp, Grote Dam 6, Graft De Rijp, Noord Holland      100 foto's

Herv. Kerk. Kerk met eenvoudig gotisch schip, 1529, nog gotisch dwarspand en vijfzijdig gesloten koor, 1535-'38, en een westtoren uit 1661, eveneens in gotische trant. Portaal-aanbouw tegen de noordk .. Lees verder >>

1529 en later
kerkelijk gebouw

Foto: arch (PD)

De Groene Zwaan

De Rijp, Rechtestraat 14, Graft De Rijp, Noord Holland      1 foto

Lutherse Kerk. Zaalkerk met gepleisterde puntgevel in eclectische trant, omstreeks 1860. Lees verder >>

Ca. 1680
kerkelijk gebouw

Foto: Rsuvaal (PD)

St.Bonifatius

De Rijp, Rechtestraat 164, Graft De Rijp, Noord Holland      5 foto's

St.Bonifatius, 1860-1863, J. van Straaten en J.J.Offenberg. Eenbeukige neogotische kerk met veelhoekig gesloten koor en ijzeren spanten, die de kap dragen. Klokkenstoel met klok van Pieter Hemony, 166 .. Lees verder >>

1860-1863
kerkelijk gebouw

Foto: arch (PD)

Hervormde kerk

Markenbinnen, Dorpsstraat 43, Graft De Rijp, Noord Holland      1 foto

Herv. KERK. Driezijdig gesloten zaalkerk uit 1704 met houten torentje boven de gepleisterde façade. Voor ingang een altaarsteen. Zerkenvloer. Klokkenstoel met klok van Arent van der Put, 1620, diam. .. Lees verder >>

1704
kerkelijk gebouw

Foto: MartinD (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

De voormalige pastorie

Noordeinde, Noordeinde 16, Graft De Rijp, Noord Holland      2 foto's

Omschrijving De voormalige PASTORIE is gebouwd op rechthoekig grondvlak en bestaat uit één bouwlaag van paarsrode baksteen in kruisverband, onder schilddak met zwart geglazuurde Hollandse pannen aa .. Lees verder >>

1862 (eerste steen)
kerkelijk gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Doopsgezinde vermaning gebouwd ter vervanging van een houten kerk

Noordeinde, Noordeinde 18, Graft De Rijp, Noord Holland      3 foto's

Inleiding Doopsgezinde VERMANING, in 1874 gebouwd ter vervanging van een houten kerk. In 1873 is door architect J.H. Lehman een ontwerptekening gemaakt voor een "kerk voor de Doopsgezinde Gemeente t .. Lees verder >>

1874
kerkelijk gebouw

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)