Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 47

Filter(s): Type Kerkelijk-gebouw X | Gemeente Tilburg X


Kapucijnenklooster/kerk/werkhuizen

Tilburg, Korvelseweg 165, Noord Brabant      1 foto

Inleiding. De Neo-barokke kerk behoort tot en is vastgebouwd aan het capucijnenklooster op nummer 165. De stijl grijpt terug op die van de achttiende eeuw. De kerk is gebouwd in 1880-1882 naar ontwer .. Lees verder >>

1880-1882
kerkelijk gebouw

Foto: Ermentink (CC-BY-SA-3.0-NL)

Clarissenklooster

Tilburg, Lange Nieuwstraat 191, Noord Brabant      1 foto

Inleiding Het KLOOSTER uit 1890 in Neo-Gotische stijl naar ontwerp van architect A.G. de Beer is gebouwd voor de clarissen. Omschrijving Het tweelaagse deels onderkelderde pand heeft een rechthoek .. Lees verder >>

1890
kerkelijk gebouw

Foto: Ermentink (CC-BY-SA-3.0-NL)

Clarissenkapel

Tilburg, Lange Nieuwstraat 191, Noord Brabant      1 foto

Inleiding DUBBELKAPEL uit 1890 in Neo-Gotische stijl naar ontwerp van architect A.G. de Beer is gebouwd voor de clarissen. Het gebouw heeft een representatief deel als openbare kloosterkapel en een s .. Lees verder >>

1890
kerkelijk gebouw

Foto: Ermentink (CC-BY-SA-3.0-NL)

Het huis met de dertien celletjes

Tilburg, Oude Dijk 1, Noord Brabant   

Inleiding De oudste kern van het KLOOSTER VAN DE ZUSTERS VAN LIEFDE dateert uit 1834 en is in 1882 deels afgebroken en herbouwd. Het staat bekend als "het huis met de dertien celletjes". Dit bouwdeel .. Lees verder >>

1834
kerkelijk gebouw

Complex Zusters van Liefde

Tilburg, Oude Dijk 1, Noord Brabant   

Inleiding Het KLOOSTER, het Moederhuis van de Zusters van Liefde werd in verschillende fasen gebouwd tussen ca. 1890 en 1916, waarvan er heden nog drie bestaan. Architecten waren W.Th. van Aalst en L .. Lees verder >>

1890-1916
kerkelijk gebouw

Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Tilburg, De Schans 121, Noord Brabant      1 foto

Inleiding Nadat in 1873 De Heikant tot een zelfstandige parochie was verheven werd een aanvang gemaakt met de bouw van de KERK, gewijd aan Maria Onbevlekt Ontvangen. Het ontwerp was van de hand van d .. Lees verder >>

1873
kerkelijk gebouw

Foto: Ron Maijen (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Pastorie

Tilburg, De Schans 121, Noord Brabant      1 foto

Inleiding In 1874 werd, naast de kort daarvoor gereedgekomen kerk van Maria Onbevlekt Ontvangen, begonnen met de bouw van de PASTORIE. Dit Eclectische gebouw was een ontwerp van de Tilburgse architec .. Lees verder >>

1874
kerkelijk gebouw

Foto: Ermentink (CC-BY-SA-3.0-NL)

Klooster, gebouwd op een, ten opzichte van de rooilijn dwarsgeplaatste, asymmetrische T-vormige plattegrond en in baksteen opgetrokken onder samengest ..

Tilburg, De Schans 123, Noord Brabant      3 foto's

Inleiding In 1902 werd ten oosten van de pastorie in opdracht van de Congregatie van de Zusters van Liefde een KLOOSTER gesticht, aanvankelijk bekend als het 'Liefdesgesticht op den Heikant', later a .. Lees verder >>

1902
kerkelijk gebouw

Foto: Ermentink (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kapel van het voormalige klooster van de zusters van de visitatie

Tilburg, Bisschop Zwijsenstraat 7, Noord Brabant      1 foto

Inleiding KAPEL van het voormalige klooster van de Zusters van de Visitatie (Visitandinnen). Gebouwd in het laatste kwart van de negentiende eeuw in Neo-Gotische stijl, vermoedelijk naar plannen van .. Lees verder >>

1875-1900
kerkelijk gebouw

Foto: Ron Maijen (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Rendierhoeve: klooster

Berkel Enschot, Eindhovenseweg 8, Tilburg, Noord Brabant      1 foto

Inleiding Het HOOFDGEBOUW van het voormalige R.K. KLOOSTER Notre-Dame du Perpetuel Secours, thans genaamd "De Rendierhoeve', werd kort na 1903 door abt Verbruggen van de nabij gelegen abdij Koningsho .. Lees verder >>

1903
kerkelijk gebouw

Foto: John Scholte (CC-BY-SA-3.0-NL)