Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 93

Filter(s): Type Kerkelijk-gebouw X | Gemeente Sudwest-fryslan X


Klokhuis

Hartwerd, Kloosterweg 2, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Klokkenhuis (V.L.) op lage gemetselde voetring waarop de houten met pannen beklede ombouw rust. De gescheurde klok van anonieme gieter uit de 14de eeuw, diam. 77,5 cm. staat in de kerk opgesteld . Zij .. Lees verder >>

Vroege 19e eeuw 1985 (rest.) 1910 vroege 19e eeuw 1985 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Kerk van Hichtum. Hervormde kerk

Hichtum, Schwartzenbergweg 5, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Herv.Kerk. Met de westzijde aan de Zeilvaart op een terp gelegen vroeg 13e eeuws kerkgebouw met toren uit de 16e eeuw. Inwendig achter de preekstoel groot 17e eeuws epitaaf; gebeeldhouwde zerk 1626. .. Lees verder >>

Begin 13e eeuw (toren iets jonger) 16e/17e (ged. omklamping) 1882 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Jurjanhoekman (CC-BY-SA-3.0)

Kerk van Hieslum. Kerk, preekstoelkuip

Hieslum, Sierdsmaweg 6, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

De Herv.Kerk VANWEGE een 17e eeuwse preekstoelkuip. Klokkestoel met klok van P. Overney, 1673, diam. 76 cm. Lees verder >>

17e eeuw (preekstoelkuip) 1874 (kerk)
kerkelijk gebouw

Foto: Pa3ems (CC-BY-SA-3.0)

Kerk van Idsegahuizum (hervormde kerk), orgel

Idsegahuizum, Boppesteech 1, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

De Herv.Kerk VANWEGE een eenklaviers orgel, in 1908 gemaakt door Bakker en Timmenga. Klokkestoel met gelui van twee klokken, waarvan één van een anonieme gieter, 1789, diam. 60 cm. en één van P. .. Lees verder >>

1908 (orgel)
kerkelijk gebouw

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Sint-Laurentiuskerk

Kimswerd, Greate Pierwei 11, Súdwest Fryslân, Friesland      5 foto's

Herv.Kerk. Zeer oud (12e eeuws) tufstenen kerkgebouw met wat jonger bakstenen koor. Toren beneden uit turfsteen, in 1516 verhoogd. Boven noordelijke ingang reliëf van rode zandsteen 12e eeuw. Zuideli .. Lees verder >>

Late 11e eeuw (schip)12e eeuw (toren)1250-1300 (koor)12e of 13e eeuw (timpaan)1516 (verhoging toren) 1100 late 11e eeuw (schip)12e eeuw (toren)1250-1300 (koor)12e of 13e eeuw (timpaan)1516 (verhoging ..
kerkelijk gebouw

Doniakerk, hervormde kerk

Makkum, Kerkeburen 35, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Herv.KERK. In 1660 in gotische stijl opgetrokken tweebeukig kerkgebouw met forse westelijke toren uit 1652. Preekstoel en banken XVII 18e eeuwse beschilderde dodenbaren. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwe .. Lees verder >>

1652 (toren) 1660 (kerk) 1887 (ingang koor)
kerkelijk gebouw

Foto: Baykedevries (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Johannes de Doperkerk, hervormde kerk op omgracht kerkhof

Parrega, Kerkbuurt 3, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Ned.Herv.Kerk. Op omgracht kerkhof gelegen kerkgebouw bestaande uit bakstenen schip met jongere rechtopgaande zadeldak toren. Klokkestoel met klok van Hermanus, 1402, diam. 142 cm. Mechanisch torenuur .. Lees verder >>

Waarsch. 13e eeuw 16e eeuw (kap schip, mog. vernieuwing bovenbouw toren) mog. 17e eeuw (vernieuwing koor, ommetseling noordgevel) 1300 waarsch. 13e eeuw 16e eeuw (kap schip, mog. vernieuwing bovenbouw ..
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Hervormde kerk

Piaam, Buren 21, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Ned.Herv.Kerk. Eenvoudige laatgotisch bakstenen kerkje met houten dakruiter boven westgevel. Lees verder >>

13e eeuw mog. 18e eeuw (geveltoren, westgevel) 1953-'54 (rest.) 1300 13e eeuw mog. 18e eeuw (geveltoren, westgevel) 1953-'54 (rest.)
kerkelijk gebouw

Victoriuskerk (Hervormde kerk)

Pingjum, Grote Buren 8, Súdwest Fryslân, Friesland      3 foto's

Ned.Herv.Kerk. In 1759 van een nieuwe koorsluiting voorzien. Kerkgebouw bij oudere zadeldaktoren. Inwendig overhuifde bank waarop gebeeldhouwd opzetstuk (van epitaaf ?). Overhuifde bank op korintische .. Lees verder >>

12e of 13e eeuw (toren) 15e eeuw (verhoging toren) ca. 1500 (kerk) 1759 (vernieuwing kerk)
kerkelijk gebouw

Foto: Gouwenaar (CC-Zero)

Doopsgezinde kerk (Menno's Formanje)

Pingjum, Grote Buren 28, Súdwest Fryslân, Friesland   

Doopsgezinde vermaning. Lees verder >>

Ca. 1600
kerkelijk gebouw