Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 27

Filter(s): Type Kerkelijk-gebouw X | Gemeente Buren X


Synagoge

Buren, Kniphoek 16, Gelderland      1 foto

Synagoge. De v.m. Synagoge, ingericht in 1804 in een woonhuis aan de Oranjestraat, dat een onderdeel der z.g. muurhuizen vormt, heeft spitsboogvensters en werd in 1890 als synagoge buiten gebruik gest .. Lees verder >>

1804 (ingericht)
kerkelijk gebouw

Foto: Weefemwe (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Lambertuskerk

Buren, Markt 2, Gelderland      100 foto's

Ned.Herv.Kerk (St.Lambertus). In oorsprong eenbeukige kapel uit het derde kwart van de 14e eeuw, in 1395 tot parochiekerk verheven en waarschijnlijk in het eerste kwart der 15e eeuw met zijbeuken uitg .. Lees verder >>

14e eeuw (kapel) 15e eeuw (uitbr.) 1300 14e eeuw (kapel) 15e eeuw (uitbr.)
kerkelijk gebouw

Foto: Weefemwe (CC-BY-SA-3.0-NL)

Kerktoren Sint-Lambertuskerk

Buren, Markt 2, Gelderland      2 foto's

Toren van de Ned. Herv. Kerk. De toren bestaat uit een kort na 1395 gebouwd, vierkant benedendeel van baksteen, verlevendigd door eenvoudige spaarvelden, waartegen in de 16e eeuw een veelhoekige trapt .. Lees verder >>

Kort na 1395
kerkelijk gebouw

Catharina: Hervormde kerk

Asch, Kerkstraat 6, Buren, Gelderland      7 foto's

Herv. Kerk. Eenbeukig, laatgotisch gebouw met driezijdige sluiting en houten torentje. Eenklaviers orgel, in 1896 gemaakt door M. Maarschalkerweerd. Klokkenstoel met klok van Petit en Fritsen, 1823, d .. Lees verder >>

15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Nederlands hervormde kerk

Beusichem, Markt 12, Buren, Gelderland      2 foto's

Ned.Herv.Kerk (St. Joannes de Doper). Gepleisterd en verknoeid pseudo-basilicaal schip op zuilen met houten tongewelven (ca. 1500 ?) en hoger koor (XVI A). Inventaris: kansel (XIX A) met twee koperen .. Lees verder >>

15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Fred Mobach (CC-BY-SA-3.0-NL)

Mooie tufstenen toren

Beusichem, Markt 14, Buren, Gelderland      3 foto's

Mooie tufstenen toren (ca. 1200) van de Ned. Herv. Kerk, in de gotische periode met een bakstenen verdieping verhoogd. Lees verder >>

Ca. 1200
kerkelijk gebouw

St. Joris

Erichem, Binnenstraat 1, Buren, Gelderland      84 foto's

Ned. Herv. Kerk. Schip van de middeleeuwse dorpskerk, 16e eeuw. Toren met 13e eeuwse, tufstenen onderbouw en 14e eeuwse bovenbouw. Eenklaviers orgel. Vermoedelijk rond 1815, gemaakt door A.Meere te Ut .. Lees verder >>

13e eeuw (toren) 14e eeuw (bovenbouw) 16e eeuw (schip)
kerkelijk gebouw

Foto: Fred Mobach (CC-BY-SA-3.0-NL)

Stefanus

Zoelen, Kerkstraat 2, Buren, Gelderland      83 foto's

Herv. Kerk. Laat-gotische dorpskerk in Nederrijnse gotiek, bestaande uit een driebeukig, pseudobasilicaal schip op pijlers, in de middenbeuk overkluisd door netgewelven en over de zijbeuken met kruisr .. Lees verder >>

16e eeuw (ingebruikname)
kerkelijk gebouw

Foto: Fred Mobach (CC-BY-SA-3.0-NL)

Toren van Stefanus

Zoelen, Kerkstraat 2, Buren, Gelderland      1 foto

Toren. Rijzig laat-gotisch bouwwerk uit omstreeks 1500, bestaande uit drie geledingen, waarvan de onderste twee geleed worden door 3 spitsboognissen in ieder gevelvlak en met tufsteen bekleed zijn, te .. Lees verder >>

Ca. 1500 1500 ca. 1500
kerkelijk gebouw

Foto: John Scholte (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Lambertuskerk: Hervormde Kerk - Eenbeukige dorpskerk met veelhoekig gesloten, door netgewelven overkluisd laat-gotisch koor

Kerk Avezaath, Daver 17, Buren, Gelderland      43 foto's

Herv. Kerk. Eenbeukige dorpskerk met veelhoekig gesloten, door netgewelven overkluisd laat-gotisch koor en een in 1861 gebouwd schip, welks netgewelven een imitatie in gestucadoord hout zijn van de ko .. Lees verder >>

1861 (schip)
kerkelijk gebouw

Foto: Fred Mobach (CC-BY-SA-3.0-NL)