Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 71

Filter(s): Type Archeologie X | Provincie Zeeland X


Vliedberg: terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg

Biggekerke, Biggekerke I (Zoutelandseweg) Veere, Zeeland      1 foto

Terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg. Datering: 10e - 13e eeuw. Lees verder >>

10e - 13e eeuw
archeologie

Foto: As, Bert van, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vliedberg: terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg

Biggekerke, Biggekerke II (Schuitvlotstraat) Veere, Zeeland      1 foto

Terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg. Datering: 10e - 13e eeuw. Lees verder >>

10e - 13e eeuw
archeologie

Foto: As, Bert van, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC-BY-SA-3.0-NL)

Terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg

Krommenhoeke, Locatie Hogelandseweg Veere, Zeeland      1 foto

Terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg. Datering: 10e - 13e eeuw. Lees verder >>

10e - 13e eeuw
archeologie

Foto: As, Bert van, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vliedberg: terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg

Biggekerke, Bergweg Veere, Zeeland      1 foto

Terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg. Datering: 10e - 13e eeuw. Lees verder >>

10e - 13e eeuw
archeologie

Foto: As, Bert van, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC-BY-SA-3.0-NL)

Vliedberg

Koudekerke, Meinersweg Veere, Zeeland      2 foto's

Terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg. Datering: 10e - 13e eeuw. Lees verder >>

archeologie

Foto: Gerard Dukker - G.J. Dukker - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Karolingische burcht

Haamstede, Het Hoge Burgh, Schouwen Duiveland, Zeeland   

Karolingische burcht. Cirkelvormige aarden wal met gracht. Datering: 9e - 10e eeuw. Voor de percelen of gedeelten van percelen welke zijn gelegen binnen 30 meter uit de as van de Weeldeweg - Burghse R .. Lees verder >>

9e-10e eeuw
archeologie

Karolingische burcht

Haamstede, Het Hoge Burgh Schouwen Duiveland, Zeeland      1 foto

Karolingische burcht. Cirkelvormige aarden wal met gracht. Datering: 9e - 10e eeuw. Lees verder >>

archeologie

Foto: Kasteelbeer (CC-BY-SA-3.0-NL)

Terrein waarin overblijfselen van het in 1569 opgeheven en daarna afgebroken Dominicanessenklooster Leliendaal

Haamstede, Leliendale Schouwen Duiveland, Zeeland   

Terrein waarin overblijfselen van het in 1569 opgeheven en daarna afgebroken Dominicanessenklooster Leliendaal. Lees verder >>

archeologie

Terrein waarin nederzettingssporen

Haamstede, Westeren Ban van Schouwen Duiveland, Zeeland   

Terrein waarin nederzettingssporen. Datering: Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd/Romeinse tijd en Middeleeuwen. Lees verder >>

Neolithicum, Bronstijd, IJzertijd/Romeinse tijd en Middeleeuwen
archeologie

Vliedberg

Zierikzee, Heuvelsweg Schouwen Duiveland, Zeeland      1 foto

Terrein waarin een vluchtberg/kasteelberg. Datering: 10e - 13e eeuw (gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen vluchtberg zelf, alsmede een strook van 20 meter rondom gemeten van .. Lees verder >>

10e-13e eeuw
archeologie

Foto: Original uploader was Cumulus at nl.wikipedia (Original text : Cumulus eigen werk) (CC-BY-SA-3.0-migrated)