Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 16

Filter(s): Provincie Overijssel X | Type Kerkelijk-gebouw X | Woonplaats Zwolle X


Broerenklooster Broerenklooster (1830-1973: kazerne)

Zwolle, Aan de Stadsmuur 88, Overijssel      1 foto

Aan de Noordzijde van de Broerenkerk het v.m. BROERENKLOOSTER, gebouwd in 1465-1493 en van 1830 tot 1973 als kazerne in gebruik. Het complex bestaat uit de volgende onderdelen: 1.) Aansluitend bij de .. Lees verder >>

1465-1493 1493 1465-1493
kerkelijk gebouw

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Dominicanenklooster en -kerk

Zwolle, Assendorperstraat 27, Overijssel      4 foto's

DOMINICANENKLOOSTER EN -KERK, 1900-1902, J.Kayser, in samenwerking met de Duitse architect G.Pickel. Indrukwekkend neogotisch complex, bestaande uit een kruisbasiliek in aan de vroege gotiek ontleende .. Lees verder >>

1899-1901 1933 (herstel na brand) 1985-'95 (rest.) 1901 1899-1901 1933 (herstel na brand) 1985-'95 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Celloman (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Doleantie- of Oosterkerk

Zwolle, Bagijnesingel 15II, Overijssel      1 foto

DOLEANTIE-KERK, opgetrokken in 1888 in eclectische trant; architecten: J.W. en C.W.Meijer. Zes traveeën tellend bakstenen gebouw onder pannen gedekt zadeldak. Het exterieur is uitgerust met rondboogv .. Lees verder >>

1888
kerkelijk gebouw

Foto: FaceMePLS (CC-BY-2.0)

Broerenkerk

Zwolle, Achter de Broeren 1, Overijssel      100 foto's

BROERENKERK, omstreeks 1500. Bakstenen hallenkerk. Noordbeuk met veelhoekige sluiting. Zuidbeuk rechtgesloten. Tegen de noordmuur restant van kloostergang. De kerk is in steen overwelfd. Preekstoel XV .. Lees verder >>

Ca. 1466-1480 uitbr. in 1492, 1504 en mog. 1538 1983-'88 (rest.) 1480 ca. 1466-1480 uitbr. in 1492, 1504 en mog. 1538 1983-'88 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Marycke Naber (CC-BY-SA-3.0-NL)

Grote of Sint-Michaëlskerk

Zwolle, Grote Markt 18, Overijssel      100 foto's

Grote of St. Michaelskerk. Driebeukige hallenkerk met stenen over- welving, ter plaatse van een oudere kerk, begonnen 2e helft 14e eeuw en eerst na het midden van de 15e eeuw voltooid. Toren begonne .. Lees verder >>

V.a. 1370 1452 (schip) 1464, 1686-'88, 16e eeuw en 1719-'20 (uitbr.) 1882-'96 en 1996 (rest.) 1370 v.a. 1370 1452 (schip) 1464, 1686-'88, 16e eeuw en 1719-'20 (uitbr.) 1882-'96 en 1996 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Onderwijsgek (CC-BY-SA-2.5-NL)

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming

Zwolle, Ossenmarkt 10, Overijssel      100 foto's

R.K. Kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart. Eenbeukige, bakstenen kruiskerk, XV B met 5/8 gesloten koor. Lage zijbeuken langs het schip, 1887-'89. Kruisribgewelven op gebeeldhouwde kraagstenen, inwendige geledi .. Lees verder >>

V.a. 1394 uitgebr./verb. in o.m. 1399, 1417, 1452, 1455-'85, 1871 en 1887-'89 1970-'80 (rest.) 1394 v.a. 1394 uitgebr./verb. in o.m. 1399, 1417, 1452, 1455-'85, 1871 en 1887-'89 1970-'80 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming, toren (De Peperbus)

Zwolle, Ossenmarkt 10, Overijssel      4 foto's

Toren R.K.Kerk O.L. Vrouwe Hemelvaart. Sobere bakstenen toren zonder steunberen met romp van drie geledingen. XVd, verhoogd met achtkante lantaarn door Simon Pinet en Jacob van Ceulen 1538-'40. Koepel .. Lees verder >>

1463-ca. 1481 1538-'40 (lantaarn) 1828 (koepeltje) 1958-'63 en 1973-'74 (rest.) 1481 1463-ca. 1481 1538-'40 (lantaarn) 1828 (koepeltje) 1958-'63 en 1973-'74 (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Sint-Michaëlkerk

Zwolle, Nieuwstraat 41, Overijssel   

V.m. R.K.Kerk op de hoek van de Nieuwstraat en de Rozemarijnstraat. Gebouw met neoclassicistische gevel, gebouwd in 1848 door Theo Molkenboer. Na voltooiing van de neogotische St. Michaelskerk in 1892 .. Lees verder >>

1848 1987 (verb.)
kerkelijk gebouw

Betlehemkerk

Zwolle, Bethlehems Kerkplein 35, Overijssel      26 foto's

Voormalige BETHLEHEMKERK. Tweebeukige bakstenen hallenkerk, waarvan de noordbeuk (XVb) veelhoekig, de zuidbeuk, oorspronkelijk korter doch later verlengd, recht gesloten is. In de zuidmuur drie relief .. Lees verder >>

Oorspr. ca. 1309 midden 14e eeuw (schip) tussen 1411 en 1430 (koor) verb. in o.a. 1846 1980-'83 (rest.) 1309 oorspr. ca. 1309 midden 14e eeuw (schip) tussen 1411 en 1430 (koor) verb. in o.a. 1846 1980 ..
kerkelijk gebouw

Foto: Berends, G. (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Waalse Kerk of Geertruidskapel

Zwolle, Schoutenstraat 4, Overijssel      2 foto's

Waalse Kerk. Oudtijds kapel van het plm 1390 gestichte Begijnenconvent van St. Geertruid. Eenbeukig kapelletje uit omstreeks 1500, met veelhoekige sluiting en stenen overwelving. Traptorentje naast de .. Lees verder >>

Begin 16e eeuw 19e eeuw (rest.) 1501 begin 16e eeuw 19e eeuw (rest.)
kerkelijk gebouw

Foto: Ymblanter (CC-BY-SA-3.0-NL)