Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 7

Filter(s): Provincie Overijssel X | Type Archeologie X | Woonplaats Mander X


Terrein waarin urnenveld

Mander, 7614 ZJ, Tubbergen, Overijssel   

Urnenveld. Datering: late Bronstijd/vroege IJzertijd. Lees verder >>

Bronstijd/vroege IJzertijd
archeologie

Terrein waarin drie grafheuvels

Mander, 7614 ZJ, Tubbergen, Overijssel   

Terrein waarin 3 grafheuvels. Datering: Neolithicum. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanuit de voet). Lees verder >>

Neolithicum
archeologie

Terrein waarin twee grafheuvels en urnenveld

Mander, 7614 ZJ, Tubbergen, Overijssel      1 foto

Terrein waarin 2 grafheuvels en urnenveld. Datering: Neolithicum/Bronstijd/ IJzertijd). Lees verder >>

Neolithicum/Bronstijd/IJzertijd
archeologie

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Terrein waarin grafheuvel

Mander, 7614 ZJ, Tubbergen, Overijssel   

Terrein waarin grafheuvel. Datering: Neolithicum. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvel zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanuit de voet). Lees verder >>

Neolithicum
archeologie

Terrein waarin vijf grafheuvels

Mander, 7614 ZJ, Tubbergen, Overijssel   

Terrein waarin 5 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage I). Lees verder >>

Neolithicum en/of Bronstijd
archeologie

Terrein waarin grafheuvel

Mander, 7614 ZJ, Tubbergen, Overijssel   

Terrein waarin grafheuvel. Datering: Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvel zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanuit de voet). Lees verder >>

Bronstijd
archeologie

Terrein waarin onder andere gereconstrueerde grafheuvel van restant van hunebed

Mander, 7650 AA, Tubbergen, Overijssel      1 foto

Terrein met daarin sporen van begraving in de vorm van vlakgraven en restanten van een hunebed met omliggende grondsporen uit het Neolithicum. Lees verder >>

Neolithicum
archeologie

Foto: Willemjans (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)