Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 5

Filter(s): Provincie Overijssel X | Type Archeologie X | Gemeente Losser X


Terrein waarin sporen van bewoning

Losser, 7580 AA, Overijssel   

Terrein waarin sporen van bewoning. Datering: Romeinse tijd/IJzertijd. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage A). Lees verder >>

archeologie

Terrein waarin een grafheuvel

Losser, 7580 AA, Overijssel   

Terrein waarin een grafheuvel. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. (gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvel zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten v .. Lees verder >>

archeologie

Terrein waarin een urnenveld

Losser, 7580 AA, Overijssel   

Terrein waarin een urnenveld. Datering: IJzertijd. (gedeeltelijke bescherming, zie bijlage B). Lees verder >>

archeologie

Terrein waarin een grafheuvel

Losser, 7580 AA, Overijssel   

Terrein waarin een grafheuvel. Datering: Bronstijd-IJzertijd. (gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvel zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanaf de .. Lees verder >>

archeologie

archeologie

De Lutte, 7580 AA, Losser, Overijssel   

Terrein met daarin resten van een Laat-Middeleeuwse versterking met bijbehorende es. Lees verder >>

archeologie