Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 16

Filter(s): Provincie Noord-brabant X | Woonplaats Oirschot X | Type Kerkelijk-gebouw X


Sint-Petruskerk

Oirschot, Markt 2, Noord Brabant      10 foto's

Rooms-Katholieke KERK van St. Petrus'Banden. Opvolgster van een in 1462 door brand verwoest kerkgebouw dat na de stichting van het kapittel begin XVIII verrezen was. In 1503 werd nog aan de huidige k .. Lees verder >>

Ca. 1503
kerkelijk gebouw

Foto: Michielverbeek (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Sint Franciscushof

Oirschot, Koestraat 16, Noord Brabant      2 foto's

Hof van Solms, thans Sint Franciscushof. GROOT HUIS waar in de XVIIe eeuw, tot 1663, een Carmelitessenklooster gevestigd was (in 1931 keerden zij in Oirschot terug en namen hun intrek in huis Blijenda .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

Huis horend bij het Carmelitessenklooster Blijendaal

Oirschot, Nieuwstraat 28, Noord Brabant      3 foto's

Ingevolge Koninklijk Besluit van 9 augustus 1972 nummer 39 betreft bescherming het tot het Carmelitessenklooster Blijendaal behorende, vermoedelijk in oorsprong uit de 17e eeuw daterende HUIS, bestaan .. Lees verder >>

17e eeuw (oorsprong)
kerkelijk gebouw

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

Mariakerk

Oirschot, Vrijthof 3, Noord Brabant      2 foto's

Ned. Herv. KERK. Voormalige Onze Lieve Vrouwekapel, vanaf 1689 Boterwaag, sinds 1801 Ned. Herv. Kerk. Romaans zaalkerkje van tufsteen uit de vroegere XIIe eeuw; een gotisch koor op een travee na afgeb .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

Kapel van Onze Lieve Vrouw van den H. Eik, ten zuiden van Spoordonk

Oirschot, Hakkelaren 7, Noord Brabant      2 foto's

Kapel van Onze Lieve Vrouw van den H. Eik, ten zuiden van Spoordonk. 1854 gebouwd op de fundamenten van een XVe eeuwse kapel (ter ere van een miraculeus beeld), die in 1606 met een toren vergroot was, .. Lees verder >>

1854
kerkelijk gebouw

Foto: JHGS (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Anthonius Abtkapel

Oirschot, Straten 12, Noord Brabant      4 foto's

Kapel van St. Anthonius Abt. 1853 gebouwd op de plaats van een in 1557 gestichte kapel (n.a.v. een mirakel van Anthonius Abt tijdens de pest-epidemie van dat jaar.) Eenvoudig zaalgebouwtje met ingezwe .. Lees verder >>

1853
kerkelijk gebouw

Foto: JHGS (CC-BY-SA-3.0-NL)

Klooster

Oirschot, Nieuwstraat 28, Noord Brabant      1 foto

Complex Nieuwstraat 28 Oirschot Inleiding De KLOOSTERKAPEL van het R.K. klooster van de zusters Carmelitessen te Oirschot ligt aan de zuidelijke zijde van de reeds beschermde zestiende-eeuwse gebouw .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: Havang(nl) (CC-BY-SA-3.0)

R.K. klooster van de zusters Carmelitessen

Oirschot, Nieuwstraat 28, Noord Brabant      10 foto's

Complex Nieuwstraat 28 Oirschot Inleiding Het aan de westelijke zijde van de Nieuwstraat gelegen R.K. KLOOSTERCOMPLEX van de zusters Carmelitessen bestaat uit drie vleugels, waarvan de zuidelijke (a .. Lees verder >>

1931
kerkelijk gebouw

Foto: Dukker, G.J. (CC BY-SA 3.0 NL)

's-Heerenvijvers

Oirschot, 's-Heerenvijvers 3, Noord Brabant   

Inleiding Aan de noordoostelijke zijde van het landgoed staat, naast een open weidegebied, de voormalige KOEIENSTAL met BAKHUIS uit 1936-'37. Enkele jaren geleden is de stal omgebouwd tot horecageleg .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Heilige Bernadette

Oirschot, Bernadettestraat 2, Noord Brabant      7 foto's

Inleiding De H. BERNADETTEKERK is een driebeukig kerkgebouw met oostelijke toren, gebouwd in 1935-'36 naar een ontwerp van A.J.M. Rats, Blerick. Het gebouw is in de detaillering aangepast aan de land .. Lees verder >>

kerkelijk gebouw

Foto: MHB Verkuijlen (CC-BY-SA-3.0-NL)