Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten

Resultaten : 7

Filter(s): Provincie Friesland X | Gemeente Menameradiel X | Woonplaats Boksum X


Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis met zesruitsvensters, kleine topvensters met kruisvormige roeden en schoorsteenborden

Boksum, Hegedyk 1, Menameradiel, Friesland      1 foto

Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis. Zesruitsvensters, kleine topvensters met kruisvormige roeden en mooie schoorsteenborden. Lees verder >>

Waarsch. 1815 (voorhuis) 1870 (schuur) 1815 waarsch. 1815 (voorhuis) 1870 (schuur)
boerderij

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Sint-Margaretakerk Hervormde kerk en kerkhof

Boksum, Sint Margrietwei 1, Menameradiel, Friesland      10 foto's

Herv. Kerk en Kerkhof. Op terprest gelegen kerkje, van zeer hoge ouderdom, aan de noordzijde nog deels uit tufsteen bestaande, in de vroege 14e eeuw opnieuw in de 15e- 16e eeuw vergroot en gewijzigd. .. Lees verder >>

12e eeuw (schip) verbouwd in de vroege 14e, 15e en 16e eeuw herbouwd in 1843 ommetseld in 1879 1200 12e eeuw (schip) verbouwd in de vroege 14e, 15e en 16e eeuw herbouwd in 1843 ommetseld in 1879
kerkelijk gebouw

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Eenvoudige kop-hals-rompboerderij met voorhuis tussen topgevels onder zadeldak met schoorsteen

Boksum, Oedsmawei 11, Menameradiel, Friesland      3 foto's

Eenvoudige kop-hals-rompboerderij. Voorhuis met zadeldak tussen topgevels met schoorsteen. Lees verder >>

Ca. 1860 (schuur) 1860 ca. 1860 (schuur)
boerderij

Foto: Berg, H.M. van den (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Verhoogd stinsterrein

Boksum, tussen de Hegedyk en de Tiltsjedyk Menameradiel, Friesland   

Verhoogd stinsterrein. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Terp

Boksum, zuidelijk van de kerk ten westen van het Heechpaad Menameradiel, Friesland   

Terp. Datering: begin jaartelling. Lees verder >>

Begin jaartelling 0000 begin jaartelling
archeologie

Verhoogd terrein waarin overblijfselen van een kloostervoorwerk

Boksum, westelijk van de Hegedyk tussen de Tiltsjedyk en het tolhuis Menameradiel, Friesland   

Verhoogd terrein waarin overblijfselen van een kloostervoorwerk. Datering: Middeleeuwen. Lees verder >>

Middeleeuwen 1500 middeleeuwen
archeologie

Tolhuis Voorm. tolhuis

Boksum, Hegedyk 8, Menameradiel, Friesland   

Inleiding In 1825 werd tegen het talud van de oude Middelzeedijk een kustweg aangelegd. Vermoedelijk is het TOLHUIS, waar de reizigers het verschuldigde tolgeld moesten betalen, tussen 1851 en 1866 a .. Lees verder >>

Ca. 1825 1825 ca. 1825
gebouw