Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Alle rijksmonumenten in Groenlo

Resultaten in en rond Groenlo : 15


Hoeve Het Reijrinck

Groenlo, Oude Winterswijkseweg 50, Oost Gelre, Gelderland   

Hoeve "Reirinck", 1810. Ten zuid-oosten van Groenlo aan de driesprong in de buurtschap Zwolle. Gietijzeren bovenlichten, oude roedenverdeling en schilddak met opzij een hijsluik. Houten schuren, schil .. Lees verder >>

1810
boerderij

Erve 't Wissink

Groenlo, Meddoseweg 6, Oost Gelre, Gelderland   

't Wissink. Interieur en voorgevel 1777. Puntgevel van rode en geglazuurde baksteen; zoldervenster getoogd met lofwerk Lod. XIV. Inwendig "grote keuken" met zoldering, betimmering, schouw in eiken, XV .. Lees verder >>

1777
boerderij

Resten van de historische verdedigingswerken van de stad

Groenlo, Vestingwerken Oost Gelre, Gelderland      2 foto's

Hetgeen resteert van de historische verdedigingswerken van de stad, met dien verstande, dat daaronder worden gerekend: A.Het noordelijk gedeelte van de wallen gerekend van het bruggetje van Lazonder n .. Lees verder >>

militair object

Foto: Arch (PD)

Historische Israëlitische begraafplaats met zerken en grafstenen

Groenlo, Mussenbergbolwerk ter hoogte van Nieuwestraat 31 (Kanonswal) Oost Gelre, Gelderland      2 foto's

Historische Israelitische begraafplaats met zerken en grafstenen, 17e-19e eeuw. Aan de voet van het talud van het bastion aan de noord-oostzijde van de oude stad. Langwerpige begraafplaats door muurtj .. Lees verder >>

Begin 19e eeuw
graf begraafplaats

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Nieuwe Calixtuskerk

Groenlo, Kerkstraat 8, Oost Gelre, Gelderland      12 foto's

St. Callixtus. 1906-1908 door Jos. Cuypers en Jan Stuyt. Kruisbasiliek, geinspireerd op de late Nederrijnse gotiek met vijfbeukig koor en diagonaal geplaatste, vijfzijdig gesloten kapellen op de hoek .. Lees verder >>

1908
kerkelijk gebouw

Foto: Kweniston (CC-BY-3.0)

Oude Calixtuskerk

Groenlo, Mattelierstraat 5, Oost Gelre, Gelderland      62 foto's

Ned.Herv.Kerk (St.Calixtus). Grote, laat-gotische kerk met pseudo-basilicaal schip van zes traveeën en eenbeukig koor van twee rechte vakken met driezijdige sluiting. Zware westelijke toren met houte .. Lees verder >>

15e eeuw 1400 15e eeuw
kerkelijk gebouw

Foto: Jane023 (CC-BY-SA-3.0-NL)

Herenhuis met poortje en boerderij met gevel

Groenlo, Nieuwestraat 20, Oost Gelre, Gelderland      17 foto's

Rechts: een herenhuis (XVII ?) met schilddak en gecementeerde gevels. Geprofileerde waterlijst en vensterdorpels, oude kozijnen. Belangrijk interieur. Links hiervan een zandstenen poortje (1760) met a .. Lees verder >>

17e eeuw (herenhuis) poortje (1760) stoep (1709)
woonhuis

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Saksische hoeve met stijl- en regelwerk en hoge houten puntgevel met gesneden topmakelaar. Thans in gebruik als Grols Museum

Groenlo, Notenboomstraat 15, Oost Gelre, Gelderland      3 foto's

Saksische hoeve (XVIII ?) met stijl- en regelwerk en hoge houten puntgevel met gesneden topmakelaar. Links boogvormige, houten inrit met opschrift (1623), afkomstig van een boerderij in de Lievelderst .. Lees verder >>

Mogelijk 18e eeuw 1700 mogelijk 18e eeuw
boerderij

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Huis met eenvoudige gepleisterde voorgevel van empire karakter; achtergevel met gezwenkte contouren

Groenlo, Notenboomstraat 18, Oost Gelre, Gelderland      6 foto's

Huis met eenvoudige gepleisterde voorgevel van empire karakter; achtergevel met gezwenkte contouren (XVIII). Lees verder >>

18e eeuw 1700 18e eeuw
woonhuis

Foto: Pompidom (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Stoomhoutzagerij Nahuis

Groenlo, Winterswijkseweg 49, Oost Gelre, Gelderland      21 foto's

In 1916 als stoomhoutzagerij voortgezette oudere handzagerij, gehuisvest in een houten zaaggebouw uit 1900 met daarmee verbonden en evenwijdige geplaatste bakstenen machineloods en dito ketelloods, me .. Lees verder >>

1916
nijverheid industrie

Foto: Galen, van (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)