Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Weg

Resultaten : 701

Filter(s): Type Woonhuis X


Wylgen De Wylgen

Boazum, Waltawei 4, Littenseradiel, Friesland      1 foto

"De Wilgen". Landelijk deftig huis onder schilddak met hoekschoorstenen waarop bekroning. Door Ionische pilasters omlijste ingang dakkapel. Zesruitsvensters. Aan de weg naar Weidum. Lees verder >>

1858
woonhuis

Foto: Berg, H.M. van den (Fotograaf) (CC-BY-SA-3.0-NL)

Witgepleisterd pand met verdieping onder zadeldak tegen puntgevel

Dokkum, Legeweg 1A, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Pand met verdieping onder zadeldak tegen puntgevel. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gouwenaar (PD)

Vier traveeën breed hoekpand onder voor afgeschuind zadeldak

Dokkum, Legeweg 41, Dongeradeel, Friesland      2 foto's

Hoekpand van vier venstertraveeen onder zadeldak, voor afgeschuind; zesruitsvensters op de verdieping. Lees verder >>

woonhuis

Foto: Gouwenaar (PD)

Eenvoudig pand met zesruitsvensters onder zadeldak met voorschild waarboven topschoorsteen

Wergea, Nieuwe Weg 4, Boarnsterhim, Friesland      1 foto

Eenvoudig pand onder zadeldak met voorschild, waarboven topschoorsteen. Zesruitsvensters. Lees verder >>

woonhuis

Foto: A.J. (Ton) van der Wal - Ton van der Wal - Dutch photographer Working for the Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. (CC-BY-SA-3.0-NL)

Hervormde pastorie Voorm. hervormde pastorie

Metslawier, Tsjerkebuorren 6, Dongeradeel, Friesland   

Aan de weg rond het kerkhof staand pandje onder zadeldak tussen topgevels; zesruitsvensters. Lees verder >>

18e eeuw 1800 18e eeuw
woonhuis

Landarbeiderswoning onder rieten zadeldak, dat aan de achterzijde een dakschild met uilebord heeft. Voorgevel met houten voorschot

Kalenberg, Hoogeweg 6, Steenwijkerland, Overijssel      1 foto

Landarbeiderswoning onder rieten zadeldak, dat aan de achterzijde een dakschild met uilebord heeft, eerste helft 19e eeuw. Voorgevel met houten voorschot. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
woonhuis

Foto: Gouwenaar (PD)

Landarbeiderswoning. Woonhuis met twee zesruitsschuiframen in de vensters. Voorschot. Stal gedeeltelijk van gepotdekselde houten delen

Kalenberg, Hoogeweg 8, Steenwijkerland, Overijssel      1 foto

Landarbeiderswoning, eerste helft 19e eeuw. Woonhuis met twee zesruitsschuiframen in de vensters. Voorschot. Stal gedeeltelijk van gepotdekselde houten delen. Lees verder >>

1800-1850 1850 1800-1850
woonhuis

Foto: Gouwenaar (PD)

Landarbeiderswoning onder rieten zadeldak, dat aan de achterzijde een schild met uilebord bezit. Vensters met zesruitsschuiframen. Gepotdekselde houte ..

Kalenberg, Hoogeweg 20, Steenwijkerland, Overijssel      1 foto

19e eeuwse landarbeiderswoning onder rieten zadeldak, dat aan de achterzijde een schild met uilebord bezit. Vensters met zesruitsschuiframen. Gepotdekselde houten schuur met riet schilddak. Lees verder >>

19e eeuw 1900 19e eeuw
woonhuis

Foto: Gouwenaar (PD)

Pand zonder verdieping breed pand, met bepleisterde lijstgevel gekeerd naar de weg

Zeist, Karpervijver 3, Utrecht      2 foto's

Verdiepingloos breed PAND, met bepleisterde lijstgevel gekeerd naar de weg. Voordeur omlijst en met bovenlicht. De met luiken behangen schuifvensters, evenals de bepleistering, laat, maar traditioneel .. Lees verder >>

woonhuis

Foto: HenkvD (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Hoekpand onder hoog opgaand schilddak met hoekschoorstenen waarop borden en met houten goot op klossen aan zij- en achtergevel

Sexbierum, Alde Buorren 1, Franekeradeel, Friesland   

Hoekpand aan de weg rond het kerkhof onder hoog opgaand schilddak met hoekschoorstenen waarop borden. Houten goot op klossen aan zij- en achtergevel. Lees verder >>

Mog. 18e eeuw 1800 mog. 18e eeuw
woonhuis