Meer dan 63.000 rijksmonumenten


Erfscheiding

Resultaten : 11

Filter(s): Gemeente Sudwest-fryslan X


Sint-Bonifatiusschool voorm. R.K. Sint-Bonifatiusschool, muur met toegangshek

Woudsend, Midstrjitte 45, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding De MUUR met TOEGANGSHEK die behoren bij de voormalige Roomskatholieke Lagere School, ligt aan de Midstrjitte, tussen nrs. 49 en 53. Het "poortjesachtige" hek geeft toegang tot de steeg die .. Lees verder >>

1923
overig

Woonhuis in eclectische stijl, hek en muur

IJlst, Galamagracht 46, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding De voorzijde van de woning (mogelijk gebouwd als burgemeesterswoning) aan de Galamagracht wordt door een natuurstenen stoep met gietijzeren HEK en bakstenen MUUR begrensd die tegelijkertijd .. Lees verder >>

1868 1868 2 1868
overig

Julianapark, toegangspartij

Bolsward, Snekerstraat 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Toegangspartij tot het Julianapark te Bolsward, gerealiseerd tegelijk met de aanleg in 1913 van het park dat een ontwerp is van de firma Wybren Krijns & Co. Het geheel werd, als blijk van .. Lees verder >>

1913
overig

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Sint-Vituskerk, hek

Blauwhuis, Vitusdyk 27, Súdwest Fryslân, Friesland   

Inleiding Het HEK, behorende bij het rooms-katholieke kerkelijke complex St. Vitus te Blauwhuis, is tussen 1867 en 1871 gerealiseerd, tegelijkertijd met de andere onderdelen van het complex. Het comp .. Lees verder >>

1867-'71 1871 1867-'71
overig

Hek naar kerkhof bij de Sint-Johannes de Doperkerk

Parrega, Kerkbuurt 3, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding HEK behorende bij de reeds beschermde Nederlands Hervormde kerk te Parrega (monumentnummer 39421). Het gietijzeren hek verschaft toegang tot de kerk en de bijbehorende begraafplaats. Het te .. Lees verder >>

Ca. 1880 1880 ca. 1880
overig

Foto: Galen, Paul van (CC BY-SA 3.0 NL)

Hervormde kerk, hek

Burgwerd, Kerkhof 1, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het HEK verschaft toegang tot het terrein met kerk en begraafplaats van de Nederlands Hervormde kerk te Burgwerd, bekend onder monumentnr. 39327. Het terrein dat omgeven is door een sloot i .. Lees verder >>

overig

Foto: Wal, A.J. van der (CC BY-SA 3.0 NL)

R.K. Begraafplaats St. Martinuskerk, toegangshek

Sneek, Leeuwarderweg 83, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding Het TOEGANGSHEK maakt deel uit van het ontwerp van de Rooms Katholieke begraafplaats van de St. Martinuskerk te Sneek. Op de binnenste pijlers is de wijdingsdatum te lezen die in gotiserend .. Lees verder >>

1892
overig

Foto: Harmendewind (CC-BY-SA-3.0-NL)

Woonhuis met Lodewijk XIV-ingangspartij onder schilddak met overkapte schoorstenen op de nokhoeken

Heeg, Harinxmastrjitte 27, Súdwest Fryslân, Friesland      2 foto's

Inleiding Het in 1737 gebouwde WOONHUIS is gesitueerd tegenover een dwarsstraat, waar zich voorheen een overtuin met theehuis bevond. Het voorname huis met barokke (Lodewijk XIV) ingangspartij is ge .. Lees verder >>

1737 19e eeuw (hekwerk)
woonhuis

Foto: Bouwe Brouwer (CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0)

Julianapark, tuinmanswoning

Bolsward, Snekerstraat 56, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Inleiding De TUINMANSWONING, met invloeden van Chaletstijl en Vernieuwingsstijl, is gelegen aan de noordoostzijde van het Julianapark te Bolsward, dat in 1913 werd gerealiseerd naar ontwerp van de fi .. Lees verder >>

1914
kasteel buitenplaats

Foto: Ferro, F. (CC BY-SA 3.0 NL)

Dubbel woonhuis in expressionistische stijl

Sneek, Stationsstraat 9, Súdwest Fryslân, Friesland      1 foto

Omschrijving Inleiding Dubbel WOONHUIS, gebouwd omstreeks 1920 in de stijl van het Expressionisme naar een ontwerp van Arjan Goodijk. Het pand is gelegen aan de noordzijde van de Stationsstraat, ee .. Lees verder >>

1912 1923 (verb.)
woonhuis

Foto: Harmendewind (CC-BY-SA-3.0-NL)